Martin Slivka: Fašiangy na Slovensku

Folklór a pop

Martin Slivka: Fašiangy na Slovensku

16. 02. 2017 16:14

Režisér, dokumentarista, scenárista a etnograf Martin Slivka žil v rokoch 1929 - 2002. Štúdium dokumentárnej tvorby absolvoval v roku 1955 na pražskej FAMU u profesora Karola Plicku. Jeho záujmy ho neskôr priviedli k štúdiu etnografie a folkloristiky na Karlovej univerzite. Zvláštnu pozornosť venoval ľudovému divadlu, predovšetkým vianočným hrám. Výskumy z tejto oblasti publikoval aj knižne, ďalšie publikácie venoval svojmu profesorovi Karolovi Plickovi.

Intenzívna spolupráca Martina Slivku s bratislavským rozhlasom sa začala v roku 1965, keď robil s Ondrejom Demom rozsiahly výskum zvykov vianočného a novoročného obdobia. V roku 1969 sa dvojica Slivka - Demo venovala podobnému monotematickému výskumu a dokumentácii fašiangových zvykov. Bezprostredným výsledkom ich úsilia bol Slivkov film Fašiangy, ale aj Klenotnica ľudovej hudby - Fašiangy na Slovensku.

Bernard Garaj z Veľkej Lehoty je potomkom známeho gajdošského rodu, je vnukom chýrneho Dominika Garaja a synom takisto výborného gajdoša a výrobcu gájd Bernarda Garaja. Bernard Garaj mladší sa gajdám venuje aj ako etnomuzikológ a choreológ, je autorom monografie Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku. Ale gajdy našťastie neostali pre Bernarda Garaja iba objektom vedeckého bádania, ostal totiž nositeľom rodinnej tradície a stal sa vynikajúcim gajdošom.

Na Radiu Pyramída si môžete vypočuť nahrávky, ktoré vznikli v bratislavskom rozhlase v priebehu rokov 1976-1988 a sú výsledkom stretnutia Bernarda Garaja s Mariánom Járekom, primášom ľudovej hudby Ponitran. Spievajú Michal Seredič, Peter Hujer, Svetlana Zaujcová, Miroslava Zaujcová, Mariana Szabóová, Lea Nilašová, Andrea Jágerová a Hana Kyselová. Veríme, že ich gajdošské pesničky prispejú k vašej fašiangovej nálade.

Textár Peter Brhlovič patrí k osobnostiam, ktoré poznáme cez ich tvorbu, ale až tak veľa o nich nevieme. Azda je to tak aj správne, ale poslucháč sa predsa len rád dozvie viac o autorovi svojej obľúbenej pesničky. Hlavným povolaním bol novinár. O jeho zamestnaní, ale najmä o spomienkach na nahrávanie so slovenskými spevákmi a o tom, aké to bolo na Bratislavskej Lýre, sa s Petrom Brhlovičom zhováral redaktor Ali Brezovský v relácii Rozhovory s pesničkou (2003).

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

Živé vysielanie
??:??