Naše retro - ľudová hudba v banskobystrickom rozhlase

Folklór a pop

Naše retro - ľudová hudba v banskobystrickom rozhlase

22. 06. 2017 13:35

Aj vo vysielaní banskobystrického rozhlasového štúdia mala ľudová hudba významné postavenie. Bohatstvo tunajšieho folklórneho zázemia vedeli dobre využiť redaktori Vojtech Tátoš, Juraj Dubovec, Miriam Kubandová, hudobný skladateľ Gregor Roletzký a ďalší spolupracovníci.

V priebehu piatich desaťročí vznikol cenný archív nahrávok spracovaného i autentického folklóru - tu treba pripomenúť spoluprácu s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve a s hudobným skladateľom a zberateľom Svetozárom Stračinom pri zbere materiálu na zvukové antológie Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry rôznych stredoslovenských oblastí.

Samotné nahrávanie ľudovej hudby v Banskej Bystrici je o desať rokov mladšie ako tunajšie krajové štúdio. Reláciu Naše retro o spolupráci rozhlasu s ľudovou hudbou Ondreja Mrázika, o tunajšom Štúdiovom ľudovom súbore a o podmienkach štúdiového nahrávania v Banskej Bystrici pripravila s pamätníkmi Vojtechom Tátošom, Hankou Hulejovou, Hankou Kútikovu a Jurajom Dubovcom redaktorka Miriam Kubandová v roku 2001.

K šíreniu a uchovávaniu hudobného folklóru prispel banskobystrický rozhlas viacerými dlhodobými cyklami hudobno-slovných relácií - Pieseň v srdci zrodená, Hudobné dedičstvo, Hrajteže mi, hrajte či Studnička. Reláciu Naše retro o cykle Pieseň v srdci zrodená s rozprávaním Vojtecha Tátoša uvádza Ivan Štrbík. Pripravila Miriam Kubandová v roku 2001.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

 

Živé vysielanie
??:??