Stretnutie s krásou v Redakcii ľudovej hudby

Folklór a pop

Stretnutie s krásou v Redakcii ľudovej hudby

06. 07. 2017 14:23

Vo vysielaní Rádia Pyramída sme už viackrát hovorili o význame vysielania ľudovej hudby v rozhlase na Slovensku od jeho vzniku - teda ešte ako bratislavskej pobočky československého Radiojournalu. Záujemcovia o tieto dejiny majú k dispozícii aj knihu Ondreja Dema Ľudová hudba v rozhlase na Slovensku.

V roku 1951 vznikla v bratislavskom rozhlase samostatná Redakcia ľudovej hudby, ktorú založil a jej prvým vedúcim sa stal Pavol Tonkovič. Relácia Mariána Minárika Stretnutie s krásou v Redakcii ľudovej hudby mala premiéru v roku 2001, keď táto dnes už nejestvujúca redakcia oslavovala päťdesiatku. Preto sa v nej po stručnom historickom prehľade hovorí najmä o cykloch hudobno-slovných relácií s ľudovou hudbou, ktoré sa vysielali na prelome tisícročí. Slovom sprevádzajú Darina Vašíčková a Ján Valentík.

Tanečná pieseň a populárna a dychová hudba sa začala v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu nahrávať v roku 1965. Od roku 1967 vznikali nahrávky aj v súvislosti s festivalom Detvianska zlatá ruža. Samostatná pozornosť sa v Banskej Bystrici venovala vyššiemu populáru, ktorý zastupovali spracovania klasickej a starej hudby. Ide predovšetkým o súbor Linha singers, ktorý nahrával pod vedením Jiřího Linhu v Banskej Bystrici v rokoch 1969-1978. Významné postavenie mala aj džezová hudba a dixieland. Pripravili sme pre vás zostrih dvoch relácií z cyklu Naše retro, ktoré v roku 2001 autorsky pripravil Marián Cseky. Spomínajú Vojtech Tátoš, Milan Janák a Ervín Kliment.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

 

Živé vysielanie
??:??