Pesničky z pamätníka - Vít Ilek, Siloš Pohanka

Folklór a pop

Pesničky z pamätníka - Vít Ilek, Siloš Pohanka

28. 09. 2017 13:39

Vo vysielaní Rádia Pyramída sme už niekoľkokrát uviedli ukážky z cyklu Pesničky z pamätníka. Autor Pavol Zelenay a redaktor Ali Brezovský tak zmapovali kompletné dejiny slovenskej populárnej hudby na gramofónových platniach, ktoré sa podarilo zozbierať Pavlovi Zelenayovi.

Potešili nás vaše priaznivé ohlasy a jeden z poslucháčov, ktorý aj sám zbiera nahrávky slovenskej tanečnej hudby, vyslovil dokonca želanie, aby sme odvysielali znovu celý cyklus. Žiaľ, dramaturgia Rádia Pyramída nám to neumožňuje. Odvysielanie celého cyklu (130 častí) by nám totiž zabralo päť rokov. Tentoraz sme vybrali 97. a 98. pokračovanie, ktoré boli venované gramofónovým platniam so slovenskou populárnou hudbou z roku 1957 a dvom osobnostiam Vítovi Ilekovi a Silošovi Pohankovi.

Klenotnica ľudovej hudby, ktorú tvorili Ondrej Demo a Samo Smetana, sa celé desaťročia vysielala len z Bratislavy. Až od roku 1994 začali pod týmto spoločným názvom zaraďovať do vysielania aj relácie Hrajteže mi, hrajte z Banskej Bystrice. Košické rozhlasové štúdio do tohto cyklu prispieva reláciami Z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov. V októbri 2014 mala premiéru relácia venovaná Folklórnej skupine Bančan z Banského.

Zaradenie na október bolo dozaista podmienené skutočnosťou, že jej prvú časť tvorí zvykoslovné pásmo rukovačka. Pravdaže, patrí k tomu aj idealizovanie vojenského stavu, ktoré pretrvalo ešte z čias verbovačiek, hrdosť odvedených, ktorá mala zakryť obavy a strach, a veselosť, za ktorou bývali ukryté slzy. Autorom pásma je košický redaktor Milan Rendoš, rozpráva dlhoročná vedúca folklórnej skupiny Bančan z Banského Anna Guziová.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: pixabay.com]   

Živé vysielanie
??:??