Hrá orchester Juraja Szabadosa

Folklór a pop

Hrá orchester Juraja Szabadosa

25. 10. 2017 14:40

Reláciu Hrá orchester Juraja Szabadosa začal pripravovať jeho blízky spolupracovník, redaktor Ali Brezovský na oslavu hudobníkových 55. narodenín, ale nakoniec sa z nej stala už iba spomienka, ktorá sa vysielala 9. marca 1996. Juraj Szabados zomrel v Košiciach 26. januára 1995.

Stál pri zrode pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Spolu s bratom Gejzom Szabadosom a spevákom Petrom Lipom založili Medzinárodný jazzový festival v Košiciach. Jeho meno nesie i každoročne konaná súťažná prehliadka začínajúcich džezových hudobníkov Cena Juraja Szabadosa. V roku 1995 mu Rada Hudobného fondu udelila za oblasť džezovej hudby Cenu Ladislava Martoníka in memoriam.

Pesničkovú súťaž Košický zlatý poklad, ktorá sa tohto roku dočkala už 33. ročníka, si pripomenieme nahrávkami Lucie Radeckej, Juraja Begalu, Lenky Ferenčíkovej a skupiny Silo, Petra Tomiho, Márie Dobranskej, Vlada Krausza, Petra Rosného, Rebeky Rainerovej, Miroslava Valoviča a Ľuboša Môcika.

V rámci cyklu Pamodaj šťastia, pesnička pripravovala redaktorka Darina Laščiaková v 90. rokoch poeticky ladené hudobno-slovné pásma, v ktorých sa ľudová pieseň snúbila so zamysleniami a úvahami autorky. Išlo jej o prehĺbenie atmosféry aktuálneho sviatku a obdobia, ako to bolo aj pri relácii zo 4. novembra 1991. Spievajú Hanka Hulejová, Milan Križo, Darina Laščiaková a mužská spevácka skupina.

Vo vysielaní Rádia Pyramída si zaspomíname na flautistu a hráča na ľudových vzduchozvučných nástrojoch Jozefa Pešku. Narodil sa 7. júla 1929 v Modre v rodine kapelníka miestnej dychovky. Najprv študoval na bratislavskom konzervatóriu hru na flaute a keď mal dvadsať rokov, stal sa členom SĽUK-u. Dostal sa na salaš baču Martina Danku na Sliači, vybral sa i k výrobcovi fujár, šesťdierkových píšťaliek a dvojačiek Petrovi Pacigovi do Vígľaša.

Zo SĽUKu odišiel Jozef Peško v roku 1959 do orchestra opery Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. O šesť rokov neskôr sa vrátil do Bratislavy a stal sa sólistom orchestra súboru Lúčnica. Bol prvým hráčom, ktorý ľudové hudobné nástroje systematicky využíval v profesionálnych orchestroch. Svojou hrou obohatil nielen SĽUK a Lúčnicu, ale i nahrávky v rozhlase, televízii a vo filme. Koncertoval po Európe, Ázii, Afrike i Amerike. V roku 1976 sa stal prvým sólistom OĽUN-u orientovaným na ľudové aerofonické pastierske nástroje a pôsobil tam až do roku 1990. Jozef Peško zomrel pred desiatimi rokmi 7. júla 2007.


Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Archív Gejzu Szabadosa]

 

Živé vysielanie
??:??