Na Kračúna v Telgárte - rozprávanie o vianočných sviatkoch

Folklór a pop

Na Kračúna v Telgárte - rozprávanie o vianočných sviatkoch

19. 12. 2017 13:44

Vianočná hudba, či už vážna, ľudová alebo populárna, ale aj spomienkové rozprávanie, pripomínanie tradícií, rozhovory o detstve a rodine - to všetko tvorí už desaťročia základ vianočného rozhlasového vysielania. Významné miesto tu patrí práve folkloristickým hudobno-slovným reláciám. Spomeňme cykly Hory, ľudia a pieseň Dariny Laščiakovej a Klenotnica ľudovej hudby Ondreja Dema.

Relácia, ktorá vznikla v rozhlasovom štúdiu Banská Bystrica, nás zavedieme do horehronskej obce Telgárt, do starej dediny pastierov, drevorubačov. Hrdí obyvatelia tejto obce si uchovali neobyčajné bohatstvo piesňového a hudobného folklóru, ale aj gréckokatolícke cirkevné spevy, ktoré patria k ich kultúrnemu dedičstvu rovnako ako ľudové piesne.

Pásmo o vianočných zvykoch v Telgárte získalo 1. cenu v kategórii hudobných programov v Rozhlasovej žatve za rok 2000. Rozprávanie Telgártčanov o vianočných sviatkoch v kraji pod Kráľovou hoľou a vianočné vinše, koledy, betlehemskú hru i chrámové gréckokatolícke spevy v podaní folklórnej skupiny Telgárt a detského folklórneho súboru Telgártčok pripravila redaktorka Miriam Kubandová so zvukovým majstrom Vladimírom Mihokom. Úvodné slovo číta Lýdia Faksová. Relácia Na Kračúna v Telgárte mala premiéru 25. decembra 2000.

Košický hudobník Juraj Szabados patrí medzi slovenské hudobné legendy. Bol skladateľom, klaviristom, inštrumentalistom, spevákom, dirigentom a organizátorom hudobného života na východnom Slovensku a hudobní publicisti o ňom niekedy píšu ako o „hudobnom mágovi". Pesničky Mamkine Vianoce, Muzikantské Vianoce a Tak sa mi zdá zložil Juraj Szabados na texty Štefana Moyzesa. Spievajú Erika Ďuricová a Juraj Szabados, hrá Orchester Juraja Szabadosa.

Nanu Mouskouri poznáme ako francúzsku šansoniérku, ktorá pochádza z Grécka. Okrem rodnej gréčtiny a francúzštiny spieva aj po anglicky, nemecky, holandsky, taliansky, španielsky, hebrejsky, portugalsky, japonsky a po welšsky a aj jej repertoár sa postupom rokov žánrovo čoraz väčšmi rozširoval a obsiahol folklór, džez, pop i klasickú hudbu.

V roku 2001 vysielal Slovenský rozhlas v cykle Zadané pre šansón reláciu venovanú vianočnému repertoáru Nany Mouskouri. Pripravili ju autor Marián Minárik, redaktor Pavel Dovala a zvukový majster Zdenko Halamík. Slovom sprevádzajú Darina Vašíčková a autor.

Na záver tohto vianočného bloku Rádia Pyramída sa ešte na chvíľu vrátime k nahrávkam košického rozhlasu a k Jurajovi Szabadošovi. Toho kedysi zaujal nový nemecký vynález z roku 1975 - elektronický dychový nástroj variofón. Vo Frankfurte nad Mohanom ho kúpil pre svoju manželku, klaviristku Uršuľu Zomerskú, ktorá sa vďaka tomu stala zrejme jedinou hráčkou na tomto nástroji na Slovensku. Szabados pre ňu upravil a so svojou skupinou nahral množstvo skladieb, medzi nimi aj slovenské a poľské koledy.


Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Pavol Ďurčo, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??