Kronika populárnej hudby - Eva a Miloš Markovci

Folklór a pop

Kronika populárnej hudby - Eva a Miloš Markovci

10. 05. 2018 16:40

Cyklus Kronika populárnej hudby vznikol z iniciatívy redaktora Aliho Brezovského, ktorý oslovil „kráľovnú slovenského swingu" Gabrielu Hermélyovú, či by nechcela robiť spomienkovú reláciu s pesničkami. Vďaka tejto šťastnej myšlienke vzniklo v priebehu šesť a pol roka 69 relácií, z ktorých vyberáme časť venovanú manželom Eve a Milošovi Markovcom (2000).

Miloš Marko v mladosti hrával na gitare a učil sa spievať na Hudobnej škole. V roku 1956 vyhral v bratislavskom PKO spevácku súťaž s pesničkou Marína, ktorá mu otvorila možnosť spolupráce z rozhlasom. Spieval s poprednými orchestrami a od roku 1961 spolu s manželkou s vlastným súborom Kaskáda kvinteto. V roku 1968 si vzal v zamestnaní neplatené voľno, aby sa mohol venovať hudbe. Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy sa už manželia Markovci nevrátili do Československa.

Z cyklu Kronika populárnej hudby uvedieme tiež reláciu, do ktorej si Gabriela Hermélyová ako hosťa pozvala hudobného skladateľa Pavla Zelenaya, o ktorom sme nedávno hovorili podrobnejšie v súvislosti s jeho 90. narodeninami.

S cyklom Klenotnica ľudovej hudby sa v roku 1966 po dlhšom čase dostal do rozhlasového vysielania autentický folklór, pretože v predošlom období sa uprednostňovali najmä ľudové piesne v rôznych úpravách blízkych vážnej alebo populárnej hudbe. S Ondrejom Demom chodili nahrávať hudobný režisér, slovesný režisér, zvukový majster (najčastejšie František Bombík) a prenosový technik.

V prvých ročníkoch Klenotnice bola v popredí záujmu najmä svadba v rôznych oblastiach Slovenska ako dramaturgicky najucelenejší útvar obradového zvykoslovia. Viaceré Klenotnice boli venované výročnému zvykosloviu a niektoré z nich sme už uviedli aj vo vysielaní Rádia Pyramída. Tentoraz sme vybrali reláciu monografického charakteru Obrázky zo šarišskej obce Hanušovce nad Topľou (1974). Tamojšiu folklórnu skupinu vedie Andrej Velčko, primášom ľudovej hudby je Juraj Farkaš.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??