Hory, ľudia a pieseň - Čičmany

Folklór a pop

Hory, ľudia a pieseň - Čičmany

24. 05. 2018 12:58

Čičmany oddávna priťahovali pozornosť záujemcov o ľudovú kultúru. Tunajší hudobný folklór je bohatý na svadobné a krstinové piesne, uspávanky, vianočné, fašiangové, jarné a jánske piesne, široký je okruh pracovných piesní s uplatnením viachlasu. Obyvatelia Čičmian sa svojím folklórnym bohatstvom prezentovali aj na folklórnom festivale vo Východnej v rokoch 1957 a 1973. Jednou z najväčších národopisných udalostí v Čičmanoch boli oslavy 700. výročia prvej zmienky o obci v roku 1972, kde boli pravdepodobne naposledy predvedené fašiangové a svadobné zvyky.

Najstaršie nahrávky čičmianskych piesní vznikli už v roku 1929 vďaka iniciatíve Karola Plicku a Českej akadémie vied a umení. Bratislavský rozhlas tu nahrával v rokoch 1956 a 1969. Z roku 1998 sú nahrávky, ktoré vznikli v spolupráci tunajších speváčok so ženskou speváckou skupinou Povoja, s OĽUN v Bratislave a hudobným skladateľom Jánom Kružliakom. Keďže novších nahrávok nie je veľa, o to cennejšie sú tie, ktoré použila v roku 1984 redaktorka Darina Laščiaková v relácii Hory, ľudia a pieseň. Improvizovaná spevácka skupina sa vtedy zorganizovala práve na toto nahrávanie.

Vo vysielaní Rádia Pyramída sa často vraciame k cyklu hudobno-slovných relácií historika slovenskej populárnej hudby Pavla Zelenaya a redaktora Aliho Brezovského Pesničky z pamätníka. Tentoraz máme pripravené nahrávky z roku 1958. Keďže v tomto roku vyšlo pomerne málo gramofónových platní, podarilo sa nám celú produkciu zhrnúť do jedného zostrihu z častí 101, 102 a 103, ktoré sa vysielali v roku 2001.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Pavol Ďurčo, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??