Klenotnica ľudovej hudby - Piesne a hudba letných dní

Folklór a pop

Klenotnica ľudovej hudby - Piesne a hudba letných dní

01. 08. 2018 10:56

Moderný človek dáva do protikladu romantický, zidealizovaný pohľad na prírodu, a realistický prístup. Na jednej strane je obdiv umelcov a turistov, na druhej strane životný pocit roľníka či drevorubača. Sú tu ľudové piesne, ktoré ospevujú krásu hôr, lesov, lúk, potokov a riek, ale aj všetkého živého, čím je príroda obývaná. Autormi týchto piesní sú ľudia, čo poznali krutosť prírody, ale vedeli oceniť i jej krásu a pravdivosť, uvedomovali si, že po tvrdej práci im poskytne oddych a pokoj.

Jánske piesne, trávnice a iné lúčne piesne, pastierske piesne, teda rovnako piesne kraviarok ako ovčiarov, žatevné a dožinkové piesne - to sú okrem prvých a posledných vymenovaných všetko piesne, pri ktorých sa obdiv k prírode spája s prácou. Na tieto žánre sa sústredil Ondrej Demo v relácii Piesne a hudba letných dní (1991) z cyklu Klenotnica ľudovej hudby.

Pastierske piesne, melódie a hudobné nástroje inšpirovali aj hudobného skladateľa Svetozára Stračinu. Reč pastierska je experimentálna kompozícia s dominantným využitím najväčšieho pastierskeho ľudového nástroja - fujary trombity. Sólistom bol Jozef Peško, OĽUN diriguje Ladislav Holásek. Nahrávka vznikla v Experimentálnom štúdiu Československého rozhlasu v Bratislave. Ďalšia Stračinova kompozícia Musica pastorum je pastorálna skladba s motívmi valaských tancov a s bohatým využitím pastierskych ľudových hudobných nástrojov z Liptovských Sliačov a z Východnej. Skupinu ľudových nástrojov súboru Lúčnica diriguje Miroslav Šmíd.

Hudobný skladateľ, klavirista, flautista a hudobný pedagóg, ale aj filmový a divadelný herec Ján Melkovič sa narodil v Starej Ľubovni 24. apríla 1939. Študoval v Spišskej Novej Vsi a v Poprade, absolvoval štúdium kompozície a hry na flaute na konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 1963-69 bol dramaturgom Hlavnej redakcie zábavných programov Československej televízie v Bratislave, 1969-76 bol v slobodnom povolaní, 1976-82 vyučoval na Ľudovej škole umenia v Holíči.

Ako herec sa uplatnil vo filme, televízii a v Radošinskom naivnom divadle, kde pôsobil od roku 1983 najmä ako hudobný skladateľ. Spolupracoval s poprednými textármi, režisérmi, orchestrami a interpretmi populárnej hudby. Je autorom hudby mnohých televíznych hier, muzikálov, rozprávkových seriálov, krátkych a celovečerných filmov. V roku 1999 bol Ján Melkovič hosťom redaktora Aliho Brezovského v relácii Rozhovory s pesničkou.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Michaela Zdražilová, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??