Náš jubilant - Pavol Braxatoris (1969)

Folklór a pop

Náš jubilant - Pavol Braxatoris (1969)

24. 01. 2019 10:09

Pesničky Rodný môj kraj, Dedinka v údolí, Poprosme hviezdy a Marína patria k starým slovenským hitom, ktoré netreba predstavovať ani mladšej generácii. Tieto hity našich rodičov a starých rodičov zľudoveli a často zaznejú aj na dnešných zábavách či svadbách. Ide o ukážky z tvorby neobyčajne úspešného autorského tandemu, hudobného skladateľa Gejzu Dusíka a textára Pavla Braxatorisa, od ktorého narodenia uplynulo už 110 rokov.

Pavol Braxatoris sa narodil v Senici 4. februára 1909 ako syn evanjelického kňaza a básnika Martina Braxatorisa a vnuk štúrovského básnika Andreja Braxatorisa Sládkoviča. S Gejzom Dusíkom sa zoznámil už počas štúdií na skalickom gymnáziu, prvé texty napísal ako študent Karlovej univerzity v Prahe. Po absolvovaní práva pracoval ako úradník v Senici, od roku 1954 bol vedúcim sekretariátu Zväzu slovenských skladateľov.

V roku 1938 mala premiéru jeho prvá opereta, ktorú vytvoril s Gejzom Dusíkom Keď rozkvitne máj. Už o rok neskôr nasledovala opereta Modrá ruža a mnoho ďalších Tajomný prsteň (1944), Zlatá rybka (1954), Hrnčiarsky bál (1956), Karneval na Rio Grande (1963), To by bola láska (1971). Pavol Braxatoris zomrel 19. januára 1980. Reláciu Náš jubilant pripravil Zdeněk Cón v roku 1969, keď mal Pavol Braxatoris 60 rokov. Rozhovor s jubilantom vedie autor.

                                                     ---------

Relácia Klenotnica ľudovej hudby - Z hontianskej obce Dačov Lom vznikla v roku 1991, teda v záverečnom období pôsobenia Ondreja Dema v Slovenskom rozhlase. Je peknou ukážkou monografickej relácie, ktorá prináša stručný, ale charakteristický obraz o hudobnofolklórnych, zvykoslovných a národopisných tradíciách jednej obce. Na technickej príprave spolupracovali Zdenko Halamík a Marta Pelikánová, slovom sprevádza autor Ondrej Demo.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: senica.sk]

 

Živé vysielanie
??:??