Modalita ako odraz ľudovej piesne v tvorbe Eugena Suchoňa

Folklór a pop

Modalita ako odraz ľudovej piesne v tvorbe Eugena Suchoňa

07. 03. 2019 09:45

Keď v roku 1958 charakterizoval Ladislav Burlas dielo Eugena Suchoňa, prirovnával tohto hudobného skladateľa k rovnako významným slovenským zástupcom iných druhov umenia, ktorí mu neraz poskytli inšpiráciu:

Suchoňova kultúra reči je náročná ako poézia Hviezdoslavova, skutočnosť vidí v symbolických metaforách a tvrdosti obrazov ako Ivan Krasko, sila a mohutnosť jeho výrazu je tak dramaticky pochopená ako krajiny a postavy Benkove. Videnie biedy a hrôzy také otvorené ako Urbanova próza v poprevratových rokoch, utrpenie také silné ako v grafike jeho súčasníka Kolomana Sokola, viera v spravodlivosť a lepšiu budúcnosť blízka revolucionárom a národným buditeľom v dobe národnej a sociálnej neslobody. Väzba Suchoňovej hudby k slovenskej hudobnej tradícii je aj v jeho vzťahu k ľudovej hudbe. Najzákladnejšie a najpríznačnejšie prvky ľudového hudobného myslenia sú tu presublimované a znova vykryštalizované v novej, predtým len zastretej kráse a pôsobivosti."

Na rozdiel od mnohých iných slovenských hudobných skladateľov 20. storočia, Suchoň si nenašiel cestu k ľudovej piesni hneď a celkom jednoducho. Ktovie, azda tým hlbší a úprimnejší bol neskôr jeho vzťah k folklórnym inšpiráciám. Reláciu Modalita ako odraz ľudovej piesne v tvorbe Eugena Suchoňa pripravil v roku 1998 Ondrej Demo v rámci národopisného cyklu Rodostrom. Okrem autora a Suchoňa v nej budete počuť hlasy recitátora Jozefa Šimonoviča a redaktora Sama Smetanu.

                                          ---------

V bloku, ktorý sa venuje ľudovej a populárnej hudbe, si môžete ďalej vypočuť pásmo Verše písané na vodu (2016), ktoré pripravil redaktor Martin Jurčo k nedožitým 75. narodeninám herečky a speváčky Zory Kolínskej. Autor našiel v archíve vzácne rozhovory s ľuďmi, ktorí jej boli najbližší ako rodinní príslušníci i spolupracovníci.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Magda Borodáčová, TASR]

Živé vysielanie
??:??