Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1974

Folklór a pop

Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1974

02. 04. 2019 09:54

Koncom marca sa v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave konal už 9. ročník medzinárodnej súťaže Grand prix Svetozára Stračinu. Cieľom je podporovať tvorbu nahrávok tradičného a spracovaného hudobného folklóru prezentovaných členmi Európskej vysielacej únie, podporovať medzinárodnú výmenu v oblasti hudobného folklóru a podporovať výmenu teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni v oblasti hudobného folklóru.

Ešte v nás doznievajú slávnostné pocity zo záverečného galakoncertu a aj preto si radi zaspomíname na predchodkyňu Grand prix Svetozára Stračinu, na medzinárodnú súťaž rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, ktorá sa konala v rokoch 1970-1991. Vo vysielaní Rádia Pyramída vám ponúkame zostrih zo záznamu koncertu domácich a zahraničných ľudových umelcov v roku 1974. Autorom scenára je Ondrej Demo, slovom sprevádzajú Táňa Lukešová a Ján Mistrík.

                                                   ---------

V bloku, ktorý sa venuje ľudovej a populárnej hudbe, si môžete ďalej vypočuť dve časti z cyklu Kronika populárnej hudby, ktoré v rokoch 1997 a 1998 pripravila Gabriela Hermélyová. Predstavia sa nám speváčka Bea Littmanová a spevácke súbory Harmonia quartet a Dominanta.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: RTVS]

 

Živé vysielanie
??:??