Primášske chodníčky - koncert OĽUN-u a Strážničana (2005)

Folklór a pop

Primášske chodníčky - koncert OĽUN-u a Strážničana (2005)

30. 04. 2019 15:46

Dedinky Košariská a Priepasné patria do jedného evanjelického cirkevného zboru, ktorý vznikol v roku 1871 odčlenením od Brezovej. Za prvého farára si vtedy pozvali myjavského kaplána Pavla Štefánika. Tu v Košariskách sa mu v roku 1880 narodil syn Milan, na ktorého v týchto dňoch spomíname pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti.

O tom, že Štefánikov kraj je i krajom dobrej ľudovej „muzigy", ako sa tu vraví, podáva v súčasnosti svedectvo Kopaničiarska muzika Martina Janšta i ľudová hudba Rosenka priamo v Štefánikovom rodisku. Susedné Priepasné je zasa rodiskom chýrneho primáša Jána Petruchu.

Neďaleká Myjava sa spája s menom azda najväčšej legendy medzi slovenskými primášmi - so Samkom Dudíkom. A iba kúsok za hranicou ležia Strážnice, stredisko folklórneho hnutia Slovácka i celej Moravy, kde pôsobil legendárny primáš Slávek Volavý.

Iste všetky tieto okolnosti mali na mysli organizátori koncertu na deň 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika Pocta synovi národa v Brezovej pod Bradlom. Preto v programe nájdeme Miroslava Dudíka a Vítězslava Pálenského (vnukov spomínaných primášov), ktorí vedú OĽUN a cimbalovú muziku Strážničan.

Podobnú tému mal už koncert OĽUN-u a Strážničana s názvom Primášske chodníčky, ktorý sa konal na Myjave 5. marca 2005. Autorom scenára je Miroslav Dudík, zostrih pripravila redaktorka Adriana Domanská.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Pavel Neubauer, TASR]

Živé vysielanie
??:??