Melánia Puškášová: Stretnutie s krásou

Folklór a pop

Melánia Puškášová: Stretnutie s krásou

09. 07. 2019 12:51

Tento blok folklóru a populárnej hudby venujeme jubilantke Melánii Puškášovej, ktorú poslucháči Pyramídy poznajú ako autorku a dramaturgičku blokov klasickej hudby. Narodila sa 17. júna 1949 v Zubnom, študovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach a hudobnú teóriu na VŠMU. Pracovala v Československej televízii a v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Od roku 1991 je hudobnou dramaturgičkou a redaktorkou v Slovenskom rozhlase. Pripravuje koncertné relácie, prenosy a záznamy z hudobných festivalov. Moderuje abonentné koncerty Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

Autorsky pripravuje cyklus Stretnutie nad partitúrou o najnovšej tvorbe slovenských skladateľov. Prispieva do časopisov Hudobný život a Slovenská hudba. Zúčastnila sa na príprave hesiel do publikácií 100 slovenských skladateľov a Slovník koncertného umenia. Je aktívna ako členka porôt na hudobných festivaloch. V roku 2012 jej za dlhoročné profesionálne tvorivé sprístupňovanie súčasnej slovenskej hudobnej tvorby bola udelená cena Jozefa Kresánka.

Autorka cyklu Stretnutie s krásou Adriana Domanská si pozývala do štúdia osobnosti z rôznych oblastí kultúry a spoločenského života, aby mohli vyjadriť svoje pocity a zážitky pri stretnutí s najrôznejšími podobami krásy. Hoci Melánia Puškášová sa celý život zaoberá hudbou, v centre jej pozornosti nikdy nebol folklór. Napriek tomu - človek citlivý na krásu hudby - nemôže ignorovať ani ľudovú hudbu. Relácia Melánie Puškášovej Stretnutie s krásou s podtitulom Kaleidoskop do sveta rôznych hudobných žánrov mala premiéru v roku 2002.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??