Hudobné dedičstvo - Žatevné a dožinkové piesne

Folklór a pop

Hudobné dedičstvo - Žatevné a dožinkové piesne

22. 08. 2019 09:18

Popredná slovenská etnomuzikologička Alica Elscheková vyštudovala hudobnú vedu a národopis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a spev u Anny Korínskej na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od začiatku pôsobenia v Slovenskej akadémii vied sa venovala regionálnym výskumom ľudovej vokálnej kultúry na celom území Slovenska, ktoré jej poskytli východiskovú základňu k štýlovým analýzam, hodnoteniu a klasifikácii ľudových piesní.

Sama i v spoluautorstve s manželom Oskárom Elschekom vydala viaceré odborné knižné publikácie O slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe, Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby, Regionálne a lokálne etnomuzikologické výskumy, Etnomuzikologická analýza a klasifikácia, Stratigrafické problémy ľudovej hudby v Karpatoch a na Balkáne... Je autorkou celého radu odborných príspevkov a štúdií publikovaných v domácich i v zahraničných periodikách a zborníkoch: Slovenský národopis, Musicologica Slovaca, Hudobný život, Hudobnovedné štúdie, Studia musicologica, Journal of the International Folk Music Council.

V roku 2002 pripravila Miriam Kubandová z banskobystrického rozhlasového štúdia s Alicou Elschekovou hudobno-slovnú reláciu Žatevné a dožinkové piesne, ktorá sa vysielala v roku 2002 v rámci cyklu Hudobné dedičstvo. Slovom sprevádzajú autorka Alica Elscheková a Hana Kútiková.

                                                   ---------

V bloku, ktorý sa venuje ľudovej a populárnej hudbe, si môžete tiež vypočuť ďalšiu časť z cyklu Túto hudbu mám rád (2009). Vlado Franc si pozval do štúdia speváčku Beu Littmanovú. Reláciu zaraďujeme do vysielania pri príležitosti 90. výročia jej narodenia. Bea Littmanová sa narodila 4. septembra 1929, zomrela 24. apríla 2018.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Ladislav Roller, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??