Ivan Stodola: Básnik a smrť

Literatúra a dráma

Ivan Stodola: Básnik a smrť

28. 02. 2017 12:28

V týchto dňoch si pripomíname 129. výročie narodenia dramatika, prozaika, lekára, najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenskej dramatickej tvorby medzivojnového obdobia Ivana Stodolu. Ako kmeňový autor SND v jeho začiatkoch vytvoril základ profesionálnej slovenskej dramatiky a divadelníctva.

Študoval medicínu na vysokej škole v Budapešti a Berlíne. Pracoval ako lekár v Liptovskom Mikuláši, neskôr na Ministerstve zdravotníctva v Prahe, od roku 1951 pracoval v Bratislave v Štátnom zdravotníckom ústave. Bol protiprávne odsúdený a väznený, prepustili ho až po dvoch rokoch na základe amnestie. Presťahoval sa do Piešťan. V roku 1967 mu bol udelený titul národný umelec.

Písal najmä divadelné hry. Jeho rozsiahle memoárové knihy tvoria žánrovo ucelené autobiografické rozprávanie o živote a spoločenských udalostiach. Ako lekár sa zúčastnil SNP a v roku 1946 reagoval na túto významnú dejinnú udalosť divadelnou hrou Básnik a smrť. V roku 1988 pri príležitosti 115. výročia narodenia autora ju pre rozhlas upravil a naštudoval Ladislav Hyža. Účinkujú: Marián Geišberg, Dagmar Sanitrová, František Výrostko, Daniela Kuffelová, Matej Landl, Ivan Giač, Michal Gazdík, Marica Balinthová, Jozef Sorok a Eliška Nosáľová.

Básnik, dramatik, satirik a istý čas aj náš rozhlasový kolega Peter Gregor debutoval v roku 1968 zbierkou Potreba visieť. Po nej nasledovali Nebeský policajt, Delta, Odniesť si oheň z horiaceho domu, Zberateľ hodín, Muž menom Jób, Listy zo záhrady Eden. Vydal výber aforizmov Etudy, alebo malá prechádzka veľkým lunaparkom, Idiotár, výber z rozhlasových hier Smrť v Aténach, triptych Denník nebožtíka, rozhovory Pohybovať sa vo vlastnej koži.

Pripomeňme si jeho nedožité 73. narodeniny rozhlasovou hrou Utrpenie Mikuláša Horna (1996). Zámerná narážka na Goetheho Utrpenie mladého Werthera má ironický osteň. Na rozdiel od Wertherovej nenaplnenej lásky, štyridsiatnik Mikuláš Horn je láskou, hlavne tou telesnou, až presýtený. Sprvu žije v usporiadanom manželstve so stabilným zamestnaním, popri tom si nájde milenku. Výčitky svedomia zalieva výdatne alkoholom... V réžii Jara Riháka účinkujú: Marián Geišberg, Ingrid Timková a Helena Geregová.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

Živé vysielanie
??:??