Jaroslav Rezník: Ján Literát

Literatúra a dráma

Jaroslav Rezník: Ján Literát

31. 03. 2017 13:23

Keď vstupoval Jaroslav Rezník do literatúry, písal poéziu vyznávajúcu všeľudské hodnoty - humanistický princíp, kresťanský princíp a národno-vlastenecký princíp. Tematizovanie národných postojov a vyjadrenie viery v elementárne hodnoty ľudského života je charakteristickým znakom celej jeho básnickej tvorby.

V čase publikačného zákazu v 70. a 80. rokoch 20. storočia sa venoval dramatickej tvorbe pre rozhlas, televíziu a bábkové divadlo. Pre rozhlas pripravil celý rad umeleckých, dokumentárnych i populárno-náučných rozhlasových relácií. Nesporný úspech v literatúre pre mládež dosiahol svojimi umelecko-náučnými dielami Po literárnych stopách na Slovensku a Túry do literatúry.

Z rozhlasovej dramatickej tvorby Jaroslava Rezníka sme vybrali hru Ján Literát (2005). Ide o príbeh, ktorý sa odohral v rokoch 1388 až 1390. Stoličný súd v Svätej Mare na Liptove odsúdil zemana Jána Literáta z Madočian na smrť upálením. Dôkazov o jeho vine bolo neúrekom. V jeho zemianskom sídle objavili hŕby sfalšovaných listín a falošné pečatidlá kráľovských i cirkevných inštitúcií. Keď falzifikáty neskôr ukázali kráľovi Žigmundovi a členom kráľovskej rady, nestačili sa čudovať nad ich dokonalosťou.

Ján Literát sa k falšovaniu priznal, hoci musel dobre vedieť, čo ho čaká. Ako vzdelanému šľachticovi mu nebolo neznáme, že, „kto vyhotovuje falošné listiny alebo falošné listiny verejne používa na súde, rovnako aj ten, kto ryje a používa falošné pečate", dopúšťa sa zločinu velezrady. A tá sa trestala upálením na hranici. Taký rozsudok liptovský stoličný súd napokon aj vyniesol.

Hru uvádzame pri príležitosti 75. narodenín Jaroslava Rezníka. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú: Ján Galovič, Karol Machata, Jozef Šimonovič, Andrea Martvoňová, Ladislav Chudík, Boris Farkaš, Alfréd Swan a Ján Mistrík.

Dramatička, publicistka, autorka rozhlasových hier pre mládež a naša bývalá kolegyňa Anna Floriánová oslavuje v týchto dňoch polookrúhle narodeniny. V rokoch 1976-1982 pracovala vo funkcii dramaturgičky hier pre staršiu mládež. V tejto práci zaznamenala niekoľko pozoruhodných úspechov. Na 7. festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry získala Prémiu Zväzu slovenských dramatických umelcov a na 8. festivale Hlavnú cenu.

Ocenenie získala aj jej rozhlasová hra Nestačí mi slovko ďakujem. Rozpráva pekný príbeh učiteľky hry na husliach, jej rodiny a talentovaného žiaka. V roku 1985 ju naštudovala režisérka Viera Weidlerová. Účinkujú: Viera Strnisková, Leopold Haverl, Mária Schlosserová, Zuzana Kapráliková, Helena Geregová a Radko Tomek.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

Živé vysielanie
??:??