Karol Horák: Muž zlatého srdca

Literatúra a dráma

Karol Horák: Muž zlatého srdca

12. 04. 2017 16:28

Dramatika Karola Horáka považovala divadelná verejnosť i kritika za komplikovanú tvorivú osobnosť a jeho dielo spôsobovalo starosti teoretikom dramatického umenia. Horák programovo deštruoval ustálenú formu a podobu drámy. Na prelome storočí sa jeho poetika začína obracať smerom k realistickému zobrazeniu. Takými sú hry Vyššie ako srdce, Svedectvo krvi a Muž zlatého srdca. Ale Horák i naďalej priam napĺňa svoje hry „rozhlasovosťou", takže realizátori majú otvorenú cestu k experimentovaniu. Majster zvuku Peter Vaško naplno využil túto príležitosť, žiaľ jednu z posledných. Po štyridsiatich rokov tvorivej práce v rozhlase nás navždy opustil.

Rozhlasová hra Karola Horáka Muž zlatého srdca o osude gréckokatolíckeho biskupa a mučeníka Petra Pavla Gojdiča zachytáva jeho väznenie a boj proti násiliu, tyranii a totalitným režimom, a je zároveň aj akýmsi viacgeneračným pohľadom na osobnosť biskupa mučeníka i na spoločnosť nielen v 50.rokoch.

Hru, ktorá vznikla v roku 2012 v košickom štúdiu, uvádzame pri príležitosti 90. výročia začiatku rozhlasového vysielania na východe Slovenska. Dramaturgia Hana Rodová, zvuková spolupráca Peter Vaško. Hudba Martin Husovský. Réžia Júlia Rázusová. Účinkujú Igor Šabek, Ján Kožuch, Miroslav Kolbašský, Stanislav Pitoňák, Igor Kasala, Ľuboš Záhon, Jozef Úradník, Henrieta Kecerová, Jitka Krišková, Juraj Zetvák a Boris Srník.

V týchto dňoch si pripomíname 145. výročie úmrtia Andreja Sládkoviča. Najvýznamnejšieho lyrika štúrovskej generácie si predstavíme v pásme z cyklu Stretnutie s básnikom (2000). V réžii Jany Strniskovej účinkujú Ján Galovič, Jozef Šimonovič a Peter Sklár. Autorom je popredný literárny historik Cyril Kraus, ktorý sa orientoval najmä na výskum slovenskej literatúry obdobia klasicizmu a romantizmu. Knižne debutoval monografiou Andrej Sládkovič, ktorá vyšla aj v českom preklade a po úprave v ďalších jazykoch. K tejto osobnosti sa vrátil aj neskôr, keď svoju prvotinu rozšíril a prepracoval.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

Živé vysielanie
??:??