Ján Milčák: Pavol, rezbár

Literatúra a dráma

Ján Milčák: Pavol, rezbár

11. 05. 2017 15:43

Na Rádiu Pyramída pokračujeme v predstavovaní programov vyrobených v košickom rozhlase, ktorý oslavuje 90. výročie začiatku pravidelného vysielania. V roku 1973 nahrala režisérka Rada Šubová hru lekára a spisovateľa Jána Milčáka Pavol, rezbár. Účinkujú: Ján Bzdúch (ktorého nedožité 95. narodeniny si pripomíname), Hana Makovická, Ján Ondrejka, Peter Gažo, Ľuboš Záhon, Elena Kleisová, Milan Drotár, Bohuš Petrík, Albert Pagáč, Anton Gýmerský, Hana Grisová, Marián Kleis a Milan Fatala.

Ján Milčák sa narodil a žije v Levoči, je teda úplne prirodzené, že vo svojej tvorbe nemohol obísť osobnosť majstra Pavla. Z jeho rozhlasovej dramatickej tvorby získali viaceré hry hlavné ceny na festivaloch a vysielali ich v mnohých štátoch Európy. Je otcom básnika, prekladateľa a literárneho vedca Mariána Milčáka a básnika, prekladateľa, literárneho vedca a vydavateľa Petra Milčáka. Jablká nepadli ďaleko od stromu.

V týchto dňoch si pripomenieme 92. nedožité narodeniny lekára a spisovateľa Antona Rákaya. Začínal vo Vysokých Tatrách a postupne sa vypracoval na špičkového odborníka na liečbu pľúcnych chorôb a ťažkých onkologických prípadov. Do sveta literatúry vstúpil až po roku 1989, vydal desať beletristických kníh, väčšinou z lekárskeho prostredia. Tvrdí, že začal písať, aby nejako ventiloval pretlak smutných zážitkov z lekárskej praxe. Prežíval osudy svojich pacientov a preto mu nedali pokoj otázky o eutanázii, etike interrupcií, o úplatkárstve či darcovstve orgánov. Poviedku Ešte sa stretneme nahrala v roku 2004 režisérka Viera Weidlerová. Číta Karol Machata.

V týchto dňoch oslávi 74. narodeniny Ivan Habaj, popredný predstaviteľ strednej spisovateľskej generácie, ktorý jedinečným spôsobom zobrazil minulosť i súčasnosť slovenského juhu. Debutoval zbierkou poviedok Dolniaci (1972). Jeho kľúčovým románom je trilógia Kolonisti. Témou celej Habajovej tvorby sú životné príbehy aktérov grandióznej štátom organizovanej avantúry nazvanej „kolonizácia Žitného ostrova". Stereopoviedku Dvaja zo samoty nahral v roku 1984 režisér Peter Jezný. Účinkujú: Július Vašek, Erika Bauerová, Ján Valentík, Miroslav Noga, Deana Horváthová, Milka Došeková, Gustáv Legéň, Hana Tyralová a Ľudmila Mandžárová.

Kováčik je majstrom skratky a náznaku. V opisoch je striedmy až strohý, no pritom každý záznam zo života či metafora sú výzvou na to, aby sme s nimi skonfrontovali celú našu skúsenosť."

Tieto slová povedal literárny kritik a básnik Viliam Marčok o básnickej tvorbe Mariána Kováčika, ktorého 77. nedožité narodeniny si pripomíname. Verše pod názvom Okno (2011) recituje Peter Rúfus.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

 

Živé vysielanie
??:??