Štefan Králik: Trasovisko (1954)

Literatúra a dráma

Štefan Králik: Trasovisko (1954)

29. 03. 2018 21:43

Štefan Králik bol významným predstaviteľom modernej slovenskej drámy. Bol kmeňovým autorom SND a Novej scény v Bratislave. Jeho hry preložili do viacerých jazykov a uviedli aj na zahraničných scénach. Dráma Trasovisko bola inšpirovaná príbehom, s ktorým sa stretol pri svojej lekárskej praxi. A bola to prvá Králikova hra inscenovaná na javisku profesionálneho divadla, ešte vo vojnových rokoch. Inscenovalo ju Slovenské divadlo v Prešove 17. 9. 1944 v réžii Andreja Chmelku.   

Dráma vyjadruje osudovú silu zákonov prírody a medziľudských vzťahov, ktorých porušenie prináša ďalekosiahle následky. Iba veľká mravná sila, citlivý ľudský vzťah a skutočná láska dokážu tieto následky prekonať. Divadelnú hru naštudoval a nahral v roku 1954 režisér Dušan Zimen. Účinkujú: Hana Sarvašová, Gustáv Valach, a Juraj Paška.

Spisovateľka Oľga Feldeková vstúpila do literatúry v roku 1974 spolu s manželom Ľubomírom Feldekom. Vydali knižku Dnes vám hráme v zlatom ráme. Samostatne debutovala o rok neskôr zbierkou krátkych próz pre deti Rozprávky pre dievčatko. Po nej nasledovali prózy pre dospelých Sťahovanie na mieste, Dievča a šťastie a novela Veverica.  Poviedka Keď muži jubilujú vznikla roku 1986, ale vtedy ju nebol ochotný uverejniť nijaký slovenský časopis. Dôvody posúďte sami. V réžii Pavla Gejdoša číta Táňa Radeva.

Významný predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny Ján Haranta debutoval v roku 1933 zbierkou básní Mystérium baladické. Vo vojnových rokoch vydal zbierky Zem požehnaná a Klienti. Rok pred februárovým prevratom vydal zbierku V najkrajšej domovine. Po roku 1948 mu totalitný režim zakázal publikovať, napriek tomu napísal okolo 400 básní, ktoré zväčša ostali v rukopisných zbierkach. Jeho život a tvorbu si pripomenieme v cykle Autor na dnes.

V týchto dňoch oslavuje 80. narodeniny básnik, prekladateľ a germanista Ladislav Šimon. Knižne debutoval v roku 1965 zbierkou Dýchanie. Venuje sa prekladaniu básnických, prozaických a literárnoteoretických textov z nemčiny a poľštiny, problematike expresionizmu v nemeckej literatúre, recepcii nemeckej literatúry na Slovensku a teórii prekladu. Je autorom občianskej lyriky s citlivým a umelecky vycibreným výrazom, v ktorom sa vyjadruje k základným problémom človeka. V réžii Andreja Turčana recituje Štefan Píšša.

            

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.


[foto: pixabay.com]  

 

Živé vysielanie
??:??