Ľudmila Podjavorinská: Zajko Bojko (1957)

Literatúra a dráma

Ľudmila Podjavorinská: Zajko Bojko (1957)

26. 04. 2018 15:30

Od narodenia spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej uplynulo 149 rokov. Spolu so Šoltésovou, Timravou a Vansovou pozdvihla v druhej polovici 19. storočia úroveň slovenskej ženskej literatúry. Zakladateľský význam má jej tvorba pre deti, žánrovo zastúpená veršovanou epikou a prózou. Neskôr sa v jej tvorbe ustálil epický žáner, najmä veršované rozprávky o zvieratkách, z ktorých vyberáme Zajka Bojka. Rozhlasovú dramatizáciu v roku 1957 režíroval Oto Varečka. Účinkujú členovia Rozhlasového hereckého súboru a Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu.

Alexander Duchnovič patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov národného hnutia rusínskeho obyvateľstva Slovenska, Poľska a západnej Ukrajiny. Bol pedagógom, etnografom, folkloristom, prozaikom, básnikom, dramatikom a publicistom. Je považovaný za jedného z hlavných tvorcov koncepcie samostatného rusínskeho národa. Najväčší prínos pre pozdvihnutie národného povedomia Rusínov a Ukrajincov malo jeho pedagogicko-osvetové pôsobenie v Prešove v rokoch 1844-1865.

Duchnovič zbieral aj hudobný folklór a zhudobnil mnohé básne. Napísal modlitebné knihy a dve divadelné hry Dobroditeľ prevyšajet bahatstvo a Holovnyj tarabanščik - Vrchný bubeník, ktorú vám teraz ponúkame v rozhlasovej úprave Ľudovíta Petraška. Hru v roku 1988 naštudoval a nahral režisér Vladimír Rusko. Účinkujú: Leopold Haverl, Viera Richterová, Vladimír Durdík, Július Vašek a Dušan Tarageľ.

V týchto dňoch si pripomíname 20. výročie úmrtia spisovateľa a prekladateľa Jána Pappa. Knižne debutoval koncom 60. rokov novelou Kára plna bolesti. Potom napísal zbierku poviedok Kamenný anjelik, román Pieseň pre hluchých, poviedkovú knihu Žeravý uhlík a rozsiahly román Miluj čas, ktorý príde. Ján Papp je autorom desiatky rozhlasových hier, z ktorých sme vybrali Kruté svetlo (1978).

Príbeh vyjadruje trpkú pravdu o mocenských hrách a poddajnosti ľudských charakterov. Kladie si najmä otázku, či aj človeka, ktorý bojuje za spravodlivosť, je možné podplatiť peniazmi alebo prísľubom kariérneho postupu a spoločenskej prestíže. V réžii Ladislava Hyžu účinkujú: Igor Hrabinský, Elena Petrovická, Oľga Solárová, Jaroslav Vrzala, Emil Horváth starší, Andrej Vandlík, Ivan Romančík a Ľubica Očková.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: archív TASR]

 

Živé vysielanie
??:??