Martin Kukučín: Mladé letá (1956)

Literatúra a dráma

Martin Kukučín: Mladé letá (1956)

10. 05. 2018 17:24

V druhej polovici mája si pripomenieme 90. výročie úmrtia spisovateľa Martina Kukučína. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu, zakladateľom modernej slovenskej prózy. Jeho myšlienkové i umelecké dozretie v najvýznamnejšieho prozaika na prelome 19. a 20. storočia konkretizuje celý rad excelentných poviedkových a novelistických textov. Jedným z nich je aj novela Mladé letá z roku 1889. Spisovateľ a literárny vedec Ondrej Sliacky o Kukučínovom diele zo študentských čias napísal:

Tak ako kedysi zaujali svojho prvého čitateľa, ktorým bol Kukučínov spolubývajúci v Prahe, tak si Mladé letá prečítali a zabávali sa na nich celé generácie mladých čitateľov. Ľúbostné zápolenie dvoch revúckych študentov ich uchvacovalo svojou životnou presvedčivosťou, psychologickou hodnovernosťou i poetickosťou podania. V tomto ohľade sú Mladé letá viac než len nostalgickým návratom do veľkorevúckeho obdobia Kukučínovho života. Je to jedinečná báseň v próze, óda na mladosť, ktorá je vlastne citovým kódom mladosti."

Prózu Martina Kukučína pre rozhlas upravil Ján Kákoš a rozhlasovú hru naštudoval a v roku 1956 nahral režisér Oto Varečka. Účinkujú: Karol Čertík, Ivan Mistrík, Rudolf Velický, Mária Hájková, Peter Mikulík, Marta Černická, Ján Kramár, Michal Belák, Ján Koštial, Július Vašek a Bohuš Ujček.

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída odvysielame tiež výber z poézie kňaza a básnika Pavla Gašparoviča Hlbinu. Verše z jeho zbierky Víno svetla (2007) recituje Alfréd Swan a v jeho interpretácii si tiež vypočujeme poviedku Rehuš (1978) od spisovateľa a prekladateľa Ivana Habaja, ktorý v týchto dňoch oslávi 75. narodeniny.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: archív TASR]

 

Živé vysielanie
??:??