Jonáš Záborský: Bitka pri Rozhanovciach (1961)

Literatúra a dráma

Jonáš Záborský: Bitka pri Rozhanovciach (1961)

07. 06. 2018 14:54

V bitke pri Rozhanovciach 15. júna v roku 1312 sa stretli vojská kráľa Karola Róberta z Anjou (posilnené o vojská spišských Sasov - bojovníkov rádu johanitov a vojsko Košíc) na jednej strane s vojskami Omodejovcov a oddielmi Matúša Čáka Trenčianskeho na druhej strane.

O tejto slávnej bitke napísal v roku 1865 veršovanú hru Bitka pri Rozhanovciach „národný hriešnik" Jonáš Záborský. Pre rozhlas ju v roku 1961 upravil dramaturg a dramatik Karol Jančošek. V réžii Martina Hrušku účinkujú: Ján Rybárik, František Dadej, Marián Kleis, Zoltán Laszló, Ján Ondrejka, Elena Volková, Elena Kleisová, Ivan Rajniak, Albert Pagáč, Peter Macko, Ján Bzdúch, Ondrej Grega, Jozef Hodorovský a ďalší.

V júni oslavuje narodeniny spisovateľ a bývalý rozhlasový redaktor Peter Kováčik. Narodil sa v roku 1936 v Čiernom Balogu. Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pracoval ako redaktor Československej televízie, Stredoslovenského vydavateľstva a neskôr i Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Po presťahovaní do Bratislavy sa venoval profesionálne literárnej tvorbe. Debutoval v roku 1964 knihou poviedok Portréty. Dramatickej tvorbe sa začal venovať v 70. rokoch. 

Tematické rozpätie Kováčikovej tvorby je široké. Do vojnových čias sa vracia v prozaickom triptychu Čas do úsvitu. Zo športového prostredia čerpal v zbierke poviedok Indický kľúč. V knihe poviedok Túžba nad túžby sa díva na život očami dieťaťa, ktorému chýba jeden z rodičov. Zo života lesných robotníkov čerpá v humoristicko-satirickom románe Nevera po slovensky. Na motívy vlastnej divadelnej hry napísal historickú prózu Alžbeta Bátoryová. O pobyte Ľuda Ondrejova v Čiernom Balogu je próza Tvorivý pobyt.

Stereodramatizácia prózy Petra Kováčika Únos vznikla v roku 1987. Účinkujú: Peter Rúfus, Emília Vášáryová, Eva Večerová, Peter Jezný, Darina Vašíčková, Ján Csomor a deti Detskej dramatickej družiny.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Magda Borodáčová, TASR]

Živé vysielanie
??:??