Ján Ezechiel - hra o kňazovi a teoretikovi Jánovi Lajčiakovi

Literatúra a dráma

Ján Ezechiel - hra o kňazovi a teoretikovi Jánovi Lajčiakovi

20. 09. 2018 16:22

V týchto dňoch oslavuje 75. narodeniny prozaik, televízny a filmový scenárista, rozhlasový dramatik Anton Baláž. Literárny kritik Ján Števček o jeho tvorbe napísal:

Balážovo videnie reálií a detailov, ovzdušia a jazyka, atmosféry a konkrétnej problematiky je presné a tento fakt spôsobuje, že z tohto podložia vie vyťažiť maximum a je autentický v popise i vo výklade skutočnosti."

A presne túto tvorivú metódu použil Baláž pri písaní románu Prehovor Ezechiel. Približuje život a tvorbu evanjelického kňaza, intelektuála európskeho formátu, sociológa kultúry, spolutvorcu modernej slovenskej orientalistiky, prekladateľa z hebrejčiny a gréčtiny Jána Lajčiaka. Čerpal z archívnych a literárnych prameňov, ktoré osvetľujú kľúčové epizódy jeho života a umožňujú pochopiť podstatu jeho osobnosti, jeho tvorivosti.

Spracoval všetky dostupné pramene o jeho vzťahu so Štefánikom, konzultoval tému s historikmi, sociológmi a politológmi. Zároveň pátral po Lajčiakovom osobnom archíve a napokon ho našiel v archíve evanjelickej cirkvi na Palárikovej ulici v Bratislave. Výsledok jeho sústredeného tvorivého úsilia môžete posúdiť v rozhlasovej hre Ján Ezechiel (2005). V réžii Viery Weidlerovej účinkujú: Emil Horváth, Richard Stanke, Peter Rúfus, Peter Bzdúch, František Kovár, Helena Geregová, Dušan Tarageľ, Jozef Šimonovič, Ivan Laca, Alfréd Swan a Vladimír Minarovič.

Básnik Ján Švantner vydal básnické zbierky O snežnom srdci, Hviezdny úder, Neviditeľná hudba, Lampa a Vyznania a piesne. Do literatúry sa zapísal aj významnými prekladmi francúzskych básnikov. Je zakladateľom medzinárodného festivalu frankofónnej poézie Cap a l´Est, ktorý sa každoročne koná v Banskej Štiavnici. Svoju obavu o poslanie poézie v súčasnosti vyjadril takto:

Som zvedavý, či poézia bude sledovať tieň zúfalstva až po okraj priepasti, do ktorej sa rúti svet. Bol by som šťastný, keby poézia vedela sceliť rozkálané bralá a keby vedela zastaviť temnú ničotu, ktorá pohlcuje človeka. Viem, že to činí od čias mýtov a antiky, ibaže dnešní ľudia akosi stratili zrak i sluch. Počúvajú bľabot a vidia besy. Kedy v sebe pocítia hrejivú pieseň, ktorá ich privedie k prameňu večného života?"

Verše Jána Švantnera Raz príde zem (2009) recituje Marián Geišberg.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??