Ľubomír Feldek: Príbeh Botafogo

Literatúra a dráma

Ľubomír Feldek: Príbeh Botafogo

04. 10. 2018 13:40

Ľubomír Feldek je právom pokladaný za jedného z posledných žijúcich klasikov slovenskej literatúry. Píše poéziu, prózu, drámu, venuje sa tiež prekladaniu a tvorbe pre deti. Do slovenčiny preložil šestnásť diel najväčšieho anglického a svetového dramatika Williama Shakespeara, za čo mu veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Andy Garth udelil Cenu veľvyslanca:

Ľubomír Feldek sa na Slovensku zaslúžil o zviditeľnenie a šírenie toho najlepšieho z našej klasickej kultúry, jeho preklady Shakespeara prispievajú k obohateniu divadelných repertoárov a bavia všetky generácie Slovákov."

Feldekovo rozsiahle dielo charakterizujú dobová aktuálnosť, všestrannosť, hravosť, humor a hra s jazykom; dokáže osloviť rovnako detského ako aj dospelého čitateľa či diváka. Hoci sú jeho rozprávkové hry určené najmä deťom, spôsobom, akým sú napísané, rôznymi narážkami a slovným humorom, vedia osloviť aj dospelých.

Ako príklady možno spomenúť bábkové hry Botafogo (1966), Botafogo v čižmách (1971), Botafogovo bohatstvo (1976) a Pät'krát Botafogo (1978). A roku 2006 vnikla aj rozhlasová hra Ľubomíra Feldeka a Vladimíra Uhra Príbeh Botafogo. V tejto hre účinkoval aj sám autor, ktorý stvárnil postavu ducha a na záver zvedavým poslucháčom prezradí, kto je to vlastne Botafogo. V réžii Róberta Horňáka účinkujú: Peter Marcin, Slávka Halčáková, Peter Bzdúch, Magda Paveleková, Vladimír Jedľovský, Richard Stanke, Jozef Vajda, Helena Geregová, Jakub Csabay, Miroslav Noga, Tomáš Horváth, Dušan Kaprálik, Zuzana Dančiaková, Lucia Hurajová, Vladimír Hajdu a Alfréd Swan.

V týchto dňoch oslavuje svoje narodeniny spisovateľka a filozofka Etela Farkašová. Vydala štrnásť prozaických kníh, tri knihy esejí a šesť básnických zbierok. Je spoluautorkou monografií Teória poznania, Štyri pohľady do feministickej filozofie a autorkou monografie Na ceste k „vlastnej izbe". Odborné štúdie z filozofie publikuje doma aj v zahraničí. Jej román Scenár zvíťazil v súťaži Anasoft litera. Farkašovej poézia sa vyznačuje hlbokým ponorom filozofky a esejistky do svojho bohatého vnútorného sveta. Verše zo zbierky Medzi záhradou a básňou recituje Judita Bíla.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Michal Svítok, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??