Peter Gregor: Tahiti (2000)

Literatúra a dráma

Peter Gregor: Tahiti (2000)

22. 02. 2019 15:45

Pred 75. rokmi (27. februára) sa v Prešove narodil spisovateľ Peter Gregor. Jeho tvorba je veľmi pestrá. Písal poéziu, satirickú prózu (poviedky, scénky, aforizmy, fejtóny) a rozhlasové hry. Pracoval tiež ako redaktor v Československom rozhlase (1967-69). Zomrel 11. marca 2014 v Bratislave.

Patril medzi najplodnejších slovenských autorov rozhlasových hier. V drámach, väčšinou s výrazným filozofickým podtextom, často ostro kritizoval súčasnú pokryteckú spoločnosť. Medzi takéto diela patrí aj hra Tahiti z roku 2000. Kritička Marta Žilková ju hodnotí takto:

Peter Gregor v hre Tahiti modeluje veľmi nelichotivú víziu blízkej budúcnosti, keď schudobnelí predstavitelia inteligencie vytvoria osobitnú vrstvu, ktorú pomenoval slovom lumpenintelektuáli. Jedna z postáv konštatuje, že konať čestne a učene znamená v dnešných časoch konať hlúpo. Mať zásady a dodržiavať ich je nielen luxus, ale sa to ani nevypláca. Význam Gregrovej výpovede posilnili obaja protagonisti: Karol Machata ako profesor a Boris Farkaš ako spisovateľ - lumpenintelektuál."

---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si môžete tiež vypočuť výber z básní Valentína Beniaka Domov a diaľky (1983), ktoré recituje František Kovár. V relácii Poetikon: Vyznanie (1992) sa básnik Viliam Turčány vyznáva zo svojho obdivu k poézii, priznáva sa k inšpiračným zdrojom v osobe básnikov svetového významu a k prameňu domácej lyriky.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Michal Svítok, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??