Podobizne: Štefánik - politik (1991)

Literatúra a dráma

Podobizne: Štefánik - politik (1991)

02. 05. 2019 10:12

Milan Rastislav Štefánik mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas 1. svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Štefánik sa podujal vytvoriť československú armádu zo zajatých rakúsko-uhorských vojakov českej a slovenskej národnosti. Po diplomatických vyjednávaniach v Rusku, Taliansku a v USA sa mu to podarilo, a v roku 1918 mala československá armáda 100 000 vojakov.

Viac sa o významnom podiele Štefánika - politika pre budúcnosť nášho národa dozviete z dramatického pásma Stanislava Bajaníka Milan Rastislav Štefánik - politik z cyklu Podobizne (1991). V réžii Štefana Mandžára účinkujú: Ján Kroner, Viktor Blaho, Peter Bzdúch, Štefan Bučko, Michal Gučík, Peter Rúfus, Leopold Haverl, Jozef Cút, Ján Kramár, Dušan Tarageľ a Ivan Laca.

                                                  ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť rozhlasovú životopisnú hru Antona Hykischa o Štefánikovi Meteor padá do neba (2002). A kto by mal záujem hlbšie študovať jeho život a dielo môže siahnuť po zaujímavej knihe Mariany Čengel Solčanskej Generál. S autorkou sa v cykle Kniha na týždeň porozprávala redaktorka Jana Hevešiová.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??