Ferko Urbánek: Pytliakova žena (1957)

Literatúra a dráma

Ferko Urbánek: Pytliakova žena (1957)

25. 07. 2019 19:30

Od narodenia spisovateľa a dramatika Ferka Urbánka uplynie 30. júla 160 rokov. Významný autor národných, ľudovo zameraných hier a drám sa zaradil medzi klasikov slovenskej dramatickej spisby. Patril medzi najpopulárnejších dramatikov obdobia literárneho realizmu. Napísal 54 divadelných hier. Vo svojich prvých prácach dramatizoval ľudové rozprávky a povesti, pokúsil sa písať bábkové hry, no čoskoro sa preorientoval na spoločenské komédie s národno-výchovným programom. Ďalej tvoril symbolisticko-alegorické, historické hry, ľudové drámy a vlastenecké hry.

Urbánek sa venoval aj poézii, napísal vyše 200 básní a piesní, z nich viaceré, zhudobnené Mikulášom Schneidrom-Trnavským, zľudoveli. Ako prozaik uverejnil časopisecky 180 krátkych próz, zväčša didakticko-moralizátorských, ktoré zaradil do 15 knižných prozaických zbierok ľudového čítania.

Drámu Pytliakova žena pre rozhlas v roku 1957 upravil Leopold Slovák. Hra čerpá námet z dedinského života, odhaľuje citové, myšlienkové a sociálne problémy prostých ľudí, pranieruje negatívne vlastnosti dedinského človeka, najmä alkoholizmus. V réžii Jozefa Dánaia účinkujú: Beta Poničanová, Mária Bancíková, Jozef Kroner, Samuel Adamčík, Vilma Jamnická, Zdena Grúberová, Július Pántik, Božena Muchová, Elo Romančík, Jozef Šimonovič, Andrej Nemčok.

                                               ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si môžete tiež vypočuť pásmo z cyklu Podobizne (2000) o živote básnika a jazykovedca Sama Bohdana Hroboňa. Autor Jozef Repko sa inšpiroval románom Martina Kukučína Lukáš Blahosej Krasoň, ktorý spracúva epizódu zo života tohto romantického básnika a jeho lásky k českej vlastenke Bohuslave Rajskej.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: klatovanovaves.sk]

 

Živé vysielanie
??:??