Akí sme, takí sme - satirický fíčer o našej socialistickej minulosti

Humor

Akí sme, takí sme - satirický fíčer o našej socialistickej minulosti

31. 07. 2018 16:31

Pochopiť udalosti prelomového roku 1968 nie je možné bez poznania toho, čo im predchádzalo a čo po nich nasledovalo. Skúsme sa pozrieť do spätného zrkadla a spýtať sa: Kto nám vládol a kto vládol tým, ktorí vládli nám? Koho sme volili, hoci sme nechceli. Komu a čomu sme verili a neverili? Komu sme tlieskali, skandovali a prevolávali na slávu? Za čo a proti čomu sme na mítingoch manifestovali?

Odpovede na tieto otázky hľadal Emil Benčík, autor humoristicko-satirického fíčra s názvom Akí sme, takí sme (1993), vo svojej pamäti aj v rozhlasovom archíve. Vylovil z neho autentické zvukové záznamy historických udalostí a nastavil krivé zrkadlo vtedajšej spoločnosti. Ako sa spieva v jednej z pesničiek: Takú dobu, moji milí, všetci spolu sme tu žili. V réžii Rie Paldiovej účinkovali Kamila Magálová a Michal Dočolomanský.

Z autorskej dielne Emila Benčíka je aj relácia Hej, rup, vyhrňme si rukávy (1999), ktorá rozpráva o tom, ako sme v časoch zväzáckej mladosti budovali a milovali, spievali a recitovali a vôbec... ako bolo a nebude, ako nebolo a bude. V réžii Rie Paldiovej účinkovali: Kamila Magálová, Ľubo Roman, Zuzana Kapráliková a Peter Kovalčík.

Päťdesiate výročie obrodného procesu v roku 1968 si pripomenieme ďalším fíčrom Emila Benčíka Toho človeka sme mali radi (2001). Najznámejším a najpopulárnejším politikom česko-slovenskej jari bol nesporne Alexander Dubček. Muž reforiem a nádeje. Aké ľudské vlastnosti a osobné predpoklady ho predurčili na to, že sa stal našim „najľudskejším" politikom? On sám sa vyjadril takto:

Čím viac ľudskosti je v každom z nás, tým je človek lepším človekom."

Usiloval sa dať vtedajšiemu politickému režimu ľudskú tvár. Ľudia podporovali jeho úsilie o demokratizáciu a humanizáciu vtedajšieho politického režimu. Dostával množstvo listov z celej republiky, od ľudí rôzneho veku, vzdelania, profesie, politických názorov i vierovyznaní. Napríklad aj od rehoľnej sestry z Detského ústavu v českom Oseku:

Drahý pane Dubčeku! Přeji Božeho požehnání Vám i celé Vaši rodině. Před našim Ústavem roste mohutný dub. Kolem toho duba jsme upravili parčík a nazvali jsme ho Dubčekov dub. Máme Vás rádi. Modlíme se za Vás, ať dobrý Pán Búh řídí Vaše kroky. Za 150 telesně postiženích dětí a 40 reholných sester, sestra Emilie."

Blok humoru pripravuje redaktorka Tamara Chlebová.

[foto: Štefan Petráš, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??