Prechádzka hudobnou Bratislavou a jej okolím

Klasika

Prechádzka hudobnou Bratislavou a jej okolím

28. 03. 2017 15:32

Hudobná história veľkých mestských osídlení na Slovensku vždy priťahovala pozornosť muzikológov, skúmajúcich archívne dokumenty. Vďaka ich úsiliu sme oživili našu polozabudnutú historickú pamäť. Teraz dostane priestor hudobná história Bratislavy zo začiatku 19. storočia. O dva týždne - keď sa do vysielania na Rádiu Pyramída zapojí aj Košické rozhlasové štúdio - dostane priestor na historickú exkurziu aj mesto Košice.

Hudobná redaktorka Marta Földešová a zvukový majster František Bombík pripravili v roku 2002 letné premiérové vysielanie hudobno-slovného pásma Ľudovíta Vajdičku Prechádzka hudobnou Bratislavou a jej okolím. Ľudovít Vajdička pôsobil niekoľko desaťročí v rozhlase ako hudobný režisér a neskôr aj v riadiacich funkciách, ako šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobného vysielania. Vzdelaním muzikológ aj historik svoj odborný záujem často zameriaval na hudobnú históriu.

V jeho autorskom pásme zaznie celý rad zaujímavých informácií o skladateľských osobnostiach (Hummel, Liszt) a hudobno-historických súvislostiach, ktoré formovali hudobný život v minulých storočiach v tomto meste. Účinkujú: Mária Dacejová a Peter Sklár.

V autorskom cykle Rodostrom hudby muzikologičky Terézie Ursínyovej zavítame do bratislavskej rodiny Černeckých, kde sa stretli dve náročné profesie: vokálna a klavírna pedagogička. Autorka pripravila zaujímavé profily matky a dcéry v profesionálnom kolobehu pedagogického procesu, pri hľadaní muzikality (tej vlastnej aj u ich žiakov), pri brúsení repertoáru a formovaní hudobného štýlu, a to v speváckom aj v klavírnom interpretačnom umení. Reláciou sprevádza a rozhovory vedie autorka Terézia Ursínyová. Redakčne pripravila Etela Čárska, zvuková spolupráca Václav Frkal. Premiéra zaznela 29.11.1994.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

Živé vysielanie
??:??