Hudobná prvovýroba - z banskobystrického archívu

Klasika

Hudobná prvovýroba - z banskobystrického archívu

25. 04. 2017 14:23

V tomto roku si pripomíname 60. výročie začiatku rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice. Krajové štúdio, ktoré tam otvorili 5. 9.1957, bolo súčasťou vtedajšieho Československého rozhlasu. Hudobní redaktori z Banskej Bystrice budú na Rádiu Pyramída pravidelne prispievať dramaturgickým výberom významných programov z ich fonotéky.

Redaktor Ľuboš Kovačech hľadal v banskobystrickom archíve najstaršie nahrávky klasickej hudby, ktoré vznikli v tamojších štúdiách a vybral nahrávky z rokov 1964 a 1965. V programe Najstaršie nahrávky hudobnej prvovýroby zaznie zmes skladateľov európskych aj slovenských, od klasicizmu po súčasnosť.

Prvou nahrávkou, ktorú zaznamenala banskobystrická technika, bola Suita na ľudové motívy od Vojtecha Tátoša, zakladateľa Hudobnej redakcie banskobystrického rozhlasového štúdia. Orchester opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici v roku 1964 dirigoval Anton Buranovský.

Prvé nahrávky banskobystrických zvukových majstrov (zvuk Lehoťan, réžia Roletzký) v žánri komorná hudba pochádzajú z roku 1966. Klaviristka Dagmar Dubenová, profesorka Žilinského konzervatória, zahrala skladbu Vodotrysky od Franza Liszta. Mária Murgašivá (spev) a Darina Turňová (klavír) interpretovali pieseň Sedí kukuk z cyklu Zo srdca od Mikuláša Schneidra-Trnavského.

Banskobystrickí rozhlasoví kolegovia nahrali tiež Mozartovu Sonátu Es dur KV 282 (Dagmar Dubenová - čembalo) a Nox et solitudo - Päť piesní pre mezzosoprán a klavír, na básne Ivana Krasku od Eugena Suchoňa (Mária Murgašová, Darina Turňová). Klavírnu skladbu Sonatina monotematica od Rudolfa Macudzinského zahrala Dagmar Dubenová.

Poslednou ukážkou z najstarších štúdiových nahrávok rozhlasového štúdia v Banskej Bystrici budú Sonáty pre klavír od Michala Vileca v interpretácii významnej klavírnej pedagogičky Zity Strnadovej-Parákovej (réžia Tátoš, zvuk Lehoťan).

Hudobné dianie v Banskej Bystrici v oblasti muzikológie vám priblíži umelecko-publicistická relácia Hudobné kolokvium. V bratislavskom štúdiu ho v roku 2008 redakčne pripravila Melánia Puškášová, zvuk Marta Pelikánová. Autorka Lýdia Dohnalová, dlhoročná šéfredaktorka mesačníka Hudobný život, sa bude rozprávať s banskobystrickou muzikologičkou a hudobnou historičkou Mariannou Bárdiovou.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

Živé vysielanie
??:??