Tadeáš Salva a jeho pôsobenie v Košiciach

Klasika

Tadeáš Salva a jeho pôsobenie v Košiciach

04. 07. 2017 13:11

Rádio Pyramída prináša ďalšie rozhlasové profily zaujímavých osobností slovenskej hudobnej kultúry, tak ako sú zachytené v hudobno-slovných programoch jubilujúceho Štúdia Košice. V roku 1995 mala premiéru umelecko-publicistická relácia Tadeáš Salva a jeho pôsobenie v Košiciach. V októbri tohto roku si pripomenieme nedožité 80. narodeniny skladateľa.

Zaujímavé budú najmä pasáže o jeho aktivitách na pôde košického rozhlasového štúdia. Sú to udalosti, ktoré sú nie sú príliš známe, lebo sa odohrávali v búrlivých 60. rokoch. Pod jeho vedením fungovalo Hudobné vysielanie v Československom rozhlase Košice v rokoch 1965-68. Potom sa stal dramaturgom Československej televízie. Okrem skladateľa v programe účinkujú muzikológovia Lýdia Dohnalová a Ľubomír Chalupka. Moderuje Yvetta Šoltýsová. Autorsky pripravila Lýdia Urbančíková.

Leoš Janáček patrí do triumvirátu slávnych českých skladateľov (spolu s Dvořákom a Smetanom), ktorých pozná celý svet. Na planéte Merkúr je po ňom pomenovaný kráter. Jeho operná, orchestrálna a komorná tvorba je súčasťou zlatého fondu českej hudby. Z cyklu Dialógy s hudbou vyberáme pásmo Igora Javorského s názvom Leoš Janáček - ako ho nepoznáme (2002). Účinkujú: Mária Sschlosserová, Jozef Šimonovič a Peter Kolník. Zvuková spolupráca Marián Tarčík, redakčne pripravila Melánia Puškášová.

Blok klasickej hudby uzavrieme spomienkou na argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu, ktorý zomrel 4. júla 1992 v Buenos Aires. Preslávil sa ako tvorca štýlu nuevo tango, ktorý v dokonalej polyštýlovej fúzii spája klasickú hudbu, džez a etnické prvky argentínskej hudby. Je ľahké ho napodobniť, ale ťažké neskĺznuť do hudobných banalít. Udržať Piazzollov majstrovský hudobný esprit je temer nemožné, aj keď sa o to mnohí pokúšajú. K 25. výročiu úmrtia Astora Piazzollu zaznie jeho parafráza na Vivaldiho Štyri ročné obdobia v úprave ruského skladateľa Leonida Desiatnikova Cuatro estaciones porteñas (Gidon Kremer, Kremerata Baltica).

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

 

Živé vysielanie
??:??