Mystérium ducha - Hudba bez hraníc

Klasika

Mystérium ducha - Hudba bez hraníc

26. 09. 2017 14:19

Ďalší blok venovaný klasickej hudby sme na Rádiu Pyramída venovali najzložitejšej forme rozhlasovej tvorby - hudobnému fíčru. Na dramaturgii spolupracovala košická redaktorka Hana Rodová-Kolbašská.

Mystérium ducha - Hudba bez hraníc (1994) je rozhlasovou kompozíciou pre mužský hlas a hudbu. Autorom predlohy bol košický redaktor Igor Podracký, rozhlasovú adaptáciu pripravili Hanuš Domanský a Vladimír Rusko. Relácia získala na súťaži Prix musical de Radio Brno 1. cenu. Porota vyzdvihla umelecký prínos, estetický účinok a originalitu rozhlasového spracovania námetu. Ocenila aj umelecký prednes Mariána Slováka. Zvuková a technická spolupráca Stanislav Kaclík a Peter Janík.

Rozhlasová autorka a redaktorka Etela Čárska získala viacero významných ocenení na rozhlasových súťažiach. Jej fíčer Quo vadis Homo sapiens - Po čom to chodíte (2003) je venovaný 75. narodeninám Milana Rúfusa. Múdre myšlienky básnika striedajú komentáre filozofa Martina Mareka. Autorka vytvorila intímny priestor na fúziu slova a mnohoštýlovej hudby. Zainteresovaný pohľad na osobnosť básnika Milana Rúfusa v kontexte s hudbou redakčne pripravila Marta Földešová, o zvuk sa postaral Dušan Buchel.

Na záver si môžete vypočuť majstrovstvo dirigenta Ondreja Lenárda. Pri príležitosti jeho 75. narodenín odvysielame symfonickú báseň Jána Zimmera Strečno, pod taktovkou jubilanta hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Lenárd bol jeho šéfdirigentom v rokoch 1977 - 1990. Bohatá je tiež jeho pedagogická činnosť. Pravidelne hosťoval v mnohých európskych i zámorských krajinách. Od roku 2011 je šéfdirigentom Symfonického orchestra Českého rozhlasu v Prahe.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto:pixabay.com ]

 

Živé vysielanie
??:??