Akcenty a rezonancie - Dagmar Rohová-Boksová

Klasika

Akcenty a rezonancie - Dagmar Rohová-Boksová

10. 10. 2017 13:11

Verný téme „história zapísaná do zvuku", vybral hudobný redaktor Ľuboš Kovačech reláciu o opernej speváčke, zakladajúcej členke banskobystrického divadla - Dagmar Rohovej-Boksovej. V rozhlasovom pásme Akcenty a rezonancie spomína na svoju dlhoročnú profesionálnu kariéru zasvätenú najmä banskobystrickej opere pod jej rôznymi názvami. Medzi jej najznámejšie úlohy patrí Rosina z Rossiniho Barbiera zo Sevilly a Donna Anna z Mozartovho Dona Giovanniho. Program mal premiéru v roku 2013, keď diva banskobystrickej opery oslavovala životné jubileum.

V našej metropole práve prebieha 58. ročník festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Pri tejto príležitosti sme zaradili umelecko-publicistickú reláciu BHS 2001 očami hudobných kritikov a publicistov. Zaspomíname si na vzácne okamihy z medzinárodného hudobného festivalu, člena Európskej únie hudobných festivalov.

Hosťami v štúdiu boli šéfredaktorka Hudobného života Lýdia Dohnalová, redaktor Hudobného života Pavol Šuška a operný kritik Pavol Unger. Redakčne pripravila Marta Főldešová, zvuk Marián Tarčík a František Bombík. Autorka relácie Alena Čierna, ktorá v súčasnosti pôsobí na Katedre hudby - Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, už veľa rokov spolupracuje s festivalom BHS. Je jednou zo stálych autoriek obsažných komentárov do koncertných bulletinov.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Archív Štátnej opery BB]

 

Živé vysielanie
??:??