Dialógy s hudbou - Potulky za hudobnými pamiatkami Viedne

Klasika

Dialógy s hudbou - Potulky za hudobnými pamiatkami Viedne

07. 11. 2017 13:05

V hudobno-slovnom cykle Dialógy s hudbou, ktorého kmeňovou autorkou bola Zdenka Bernátová, sa objavovali zaujímavé námety. Napríklad v relácii Potulky za hudobnými pamiatkami Viedne (1997) sa dozviete o výročí prvého koncertu Johanna Straussa ml., ktorý sa preslávil ako "kráľ valčíkov".

Predstavíme si historické pamiatky Viedne spojené s hudobným životom, viedenský mestský park, pamätník Straussovi a Beethovenovo námestie. Viac sa dozviete aj ďalších hudobných velikánoch, ktorí tu majú pamätníky - Haydn, Mozart, Brahms... Sprievodný text čítajú: Peter Kolník, Mária Schlosserová a Miroslav Trnavský.

Dramaturgiu, venovanú klasickej hudbe, tento rok pripravuje Melánia Puškášová v spolupráci s redaktorkou Hanou Rodovou-Kolbašskou z Košíc. Práve v košickom štúdiu v roku 1982 priemerovali hudobno-literárne pásmo o skladateľovi Jozefovi Grešákovi, ktorý spojil svoj umelecký život s Východným Slovenskom.

Pásmo Lýdie Urbančíkovej Pulzy a impulzy - Zaslúžilý umelec Jozef Grešák - 75. ročný pracuje s autentickými ukážkami jeho diel a zaznie tiež historický záznam rozhovoru z roku 1956, keď so skladateľom hovorí Ľubomír Čížek. V relácii ďalej účinkujú Viera Petrusová, Štefan Lovás a Darina Fedelešová. Réžiu mal Andrej Medvec, redakčne pripravila Božena Čonková, o zvuk sa postaral Peter Vaško.

Redaktor Ondrej Šuhajda a autor Igor Podracký pripravili v roku 1979 pestré januárové Hudobné spravodajstvo. Príhovor Alexandra Moyzesa sa uskutočnil pri príležitosti odovzdania novej partitúry 11. symfónie Onrejovi Lenárdovi, ktorý hovorí o spolupráci s rozhlasom a naštudovaní hudobných diel. Jozef Malovec sa rozpráva s Eugenom Suchoňom o pripravovanej premiére opery Krútňava v USA. Recenziu komickej opery Barbier zo Sevilly číta Darina Vašíčková.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??