Etela Čárska: Cesta kríža - Utrpenie a vzkriesenie

Klasika

Etela Čárska: Cesta kríža - Utrpenie a vzkriesenie

27. 03. 2018 20:28

Do hudobného bloku na Rádiu Pyramída sme počas veľkonočného týždňa zaradili reláciu z rodu hudobných fíčrov, v ktorých vynikala niekoľko desaťročí redaktorka Etela Čárska. Jej relácia Cesta kríža - Utrpenie a vzkriesenie (1995) symbolicky stvárňuje prelínanie ľudského a božského utrpenia. Nad otázkami života i smrti sa zamýšľali - básnik Milan Rúfus, rímskokatolícky kňaz Ján Sucháň a hudobný skladateľ Ivan Hrušovský.

Zaznejú myšlienky, že civilizovaný svet 20. storočia nemá rád bolesť, hľadá náhradnú radosť mimo utrpenia, je neochotný k obetiam, asketickému životu, u ľudí absentuje schopnosť uniesť utrpenie. Vo fíčri zaznejú básne Milana Rúfusa v interpretácii autora a Petra Rúfusa. Z hudobných diel zaznejú fragmenty v kolážach zo skladieb Bacha, Arvo Pärta, Ivana Hrušovského, Petra Ebena a Krzysztofa Pendereckého. Zvuková spolupráca Dušan Buchel.

Hudobná literatúra sa delí na rôzne žánrové, štýlové či námetové skupiny. Jeden špecifický súbor hudobných diel tvoria sakrálne či duchovné diela, určené v rámci liturgického roka významným duchovným sviatkom. Sviatočné dni Veľkej noci a Ukrižovania Ježiša Krista sa stali počas storočí výdatným žriedlom hudobnej tvorby v početných hudobných formách, z ktorých najmä pašie získali výraznú prevahu.

V cyklickej hudobno-slovnej relácii Dialógy s hudbou, s miernym náučným prístupom k téme a množstvom zaujímavých hudobných ukážok, sa dozviete viac o tomto špecifickom vokálno-inštrumentálnom druhu, tak obľúbenom v európskej hudbe niekoľkých storočí. Téme Pašie v histórii sa v roku 2004 venoval hudobný redaktor Ján Dúbravský.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??