Hudobný festival Pražská jar - včera a dnes

Klasika

Hudobný festival Pražská jar - včera a dnes

07. 05. 2018 16:34

Medzi povojnovými medzinárodnými hudobnými festivalmi má Pražská jar osobitý význam. Od svojho začiatku v roku 1946 sa darilo do Prahy získavať svetových koncertných umelcov z oboch táborov, socialistického aj kapitalistického. Dramaturgia poskytovala unikátne koncertné programy a Pražská jar sa stala synonymom toho najlepšieho, čo mohlo Československo z krajín tzv. socialistického bloku poskytnúť.

V cykle Dialógy s hudbou sme sa venovali aj histórii festivalu Pražská jar, ktorý sa tradične začína v deň úmrtia Bedřicha Smetanu 12. mája a končí sa 4. júna. Festival symbolicky otvára cyklus Smetanových symfonických básní Má vlast. V relácii Etely Čárskej Hudobný festival Pražská jar - včera a dnes (2007) zaznejú nahrávky z festivalu z viacerých ročníkov (Foerster, Prokofiev, Hindemith, Reger, Hummel, Brahms).

V roku 1988 sme vysielali umelecko-publicistickú stereokompozíciu venovanú „Týždňu boja za zákaz zbraní hromadného ničenia". Relácia Hudba a problémy sveta - K otázke mieru je síce poplatná ideológii a rétorike konca 80. rokov, je však zaujímavá hudobnými ukážkami s protivojnovým posolstvom (napr. z muzikálu Vlasy nedávno zosnulého Miloša Formana).

Hudobný skladateľ Ilja Zeljenka hovorí o sile hudby v časoch mieru i v časoch vojny a skúma občianske postoje umelca. Publicista Ľuboš Zeman hovorí o myšlienke spájania národov prostredníctvom hudby, keď sa osobnosti populárnej hudby angažovali v boji za mier. Hoci má relácia Zdenky Bernátovej 30 rokov, jej obsah je stále aktuálny.

K otázke mieru prispejeme vokálnym bonusom z rozhlasového archívu v podaní ruského armádneho súboru Alexandrovci. Skladba Alexandra Vasiljeviča Alexandrova a Vasilija Lebedev-Kumača je súčasťou veľkej sovietskej vojnovej mytológie. Práve s melódiou Svjaščennaja vojna totiž išli sovietski vojaci do bojov.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??