Zabudnutá a opustená - Hudba, ktorej životnosť prevalcovali dejiny

Klasika

Zabudnutá a opustená - Hudba, ktorej životnosť prevalcovali dejiny

22. 05. 2018 10:55

Historia magistra vitae. Je história dobrou učiteľkou života? Prečo sa umelecké smery a módne trendy menia. Aké vplyvy vstupujú do osudov hudobných diel a ich existencie na koncertných pódiách? Čo s angažovanými skladbami? Treba ich trvalo vyškrtnúť z histórie, alebo s pietou uložiť do archívu a čakať na ich zmŕtvychvstanie? Medzi nimi sú možno aj také, ktorým už osud nedopraje víťazný návrat, ale ani staronovú slávu, ako napríklad v prípade Beethovenovej Eroicy. Autor symfóniu najprv venoval Napoleonovi a potom, znechutený vojnovými tragédiami, venovanie škrtol. 

Nazrime do archívu slovenskej angažovanej hudobnej tvorby vo fíčri Zabudnutá a opustená s podnázvom Hudba, ktorej životnosť prevalcovali dejiny (2018). Autorsky pripravila Melánia Puškášová, zvuková spolupráca Marta Pelikánová. Mnohým kvalitným hudobným dielach osud neprial, o úvodnej oslavnej zborovej skladbe Eugena Suchoňa to ale neplatí. Vznikla v roku 1932, keď mala premiéru v Bratislave v podaní žiačok Odbornej školy pre ženské povolania pod taktovkou mladého skladateľa.

Program Míľniky na mojej životnej ceste - K 60. narodeninám Zdenka Nováčka (1983) je venovaný predstaviteľovi dobovej muzikológie z čias, keď panovala estetika socialistického umenia. Český muzikológ Zdenko Nováček, ktorý sa usadil v Bratislave, skúmal slovenskú hudobnú históriu, najmä hudobnú minulosť Bratislavy a Západoslovenského kraja. Pracoval tiež v Československom rozhlase ako hudobný redaktor a autor. Na toto rozhlasové obdobie rád spomínal.

V relácii Zdenky Bernátovej sa dozviete, ako sa odvíjala jeho muzikologická dráha od rokov na Konzervatóriu v Prahe až po štúdium Hudobnej vedy a estetiky na Karlovej univerzite v Prahe. Nováček založil Ústav hudobnej vedy. Vtedy spracoval obľúbenú dobovú tému - históriu robotníckych spevokolov. Pôsobil ako predseda Zväzu československých skladateľov, redaktor časopisu Hudobný život a poslanec Federálneho zhromaždenia.

Tematický blok ukončíme príznačnou ukážkou z diela Jozefa Grešáka. Kantátu Povstanie si vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu pod taktovkou Rudolfa Vašatu, sólistami boli Imrich Štetina, Pavol Blaho a Vratislav Vinickij.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

Živé vysielanie
??:??