Svätenie jari - pásmo o živote a tvorbe Igora Stravinského

Klasika

Svätenie jari - pásmo o živote a tvorbe Igora Stravinského

05. 06. 2018 13:39

Redaktorka Viera Režuchová pôsobila dlhé roky v Hlavnej redakcii Hudobného vysielania Československého rozhlasu. Narodila sa 1. mája 1945 v Považskej Bystrici. Bola absolventkou Hudobnej vedy na Univerzite Komenského. Venovala sa takmer všetkým formátom rozhlasovej hudobnej publicistiky a autorskej tvorby. Bola zanietenou redaktorkou, s nefalšovaným záujmom o slovenskú hudobnú kultúru, súčasnú hudbu a mladú generáciu interpretov. Zomrela 16. októbra 1993 v Bratislave vo veku 48 rokov.

Z jej autorskej dielne sme vybrali program Svätenie jari (1982), v ktorom ponúka prierez životom a tvorbou jedného z najvýznamnejších ruských skladateľov 20. storočia Igora Stravinského. V dramatizovanom pásme účinkujú: Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič, Hilda Michalíková, Jan Valentík, Ľudovít Ozábal, Jela Lukešová, Marián Gallo.

Umelecko-dokumentárne pásmo Hudobník Európan - Ladislav Mokrý uvádza (2004) rozpráva o slovenskej hudbe a zároveň o histórii rozhlasového orchestra. Na činnosť Symfonického orchestra Československého rozhlasu (SOČR), na jeho umelecké víťazstvá a dozrievanie pod názvom SOSR spomína muzikológ, hudobný sociológ Ladislav Mokrý, dlhoročný riaditeľ Slovenskej filharmónie.

V relácii postupne zaznejú úryvky z historických nahrávok Bellu, Moyzesa, Babuška, Cikkera, Foerstera, Mozarta, Šostakoviča, Suchoňa, Móžiho, Beethovena a Vileca. Spomienkový dokument vznikol na základe výpovedí Ladislava Mokrého v cykle O histórii SOSR. Autorsky a redakčne pripravila Melánia Puškášová, zvuková spolupráca Dušan Buchel a Roman Szabo.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Arnold Newman, TASR/AP]

 

Živé vysielanie
??:??