Dielňa dirigenta - Bystrík Režucha (1971)

Klasika

Dielňa dirigenta - Bystrík Režucha (1971)

18. 06. 2018 14:30

Autor Bohumil Grančič predstavuje vo svojej relácii z roku 1971 Bystríka Režuchu, ktorý bol dirigentom Slovenskej filharmónie a vysokoškolským pedagógom. Pôsobil aj ako dirigent rozhlasového orchestra a ako čestný predseda Klubu Bystríkov na Slovensku.

V umelecko-dokumentárnom pásme Dielňa dirigenta sa postupne dozviete, ako sa rodí v hlave dirigenta predstava o hudobnom diele a jeho zvukovej podobe. Formovanie orchestrálnej skladby od dramaturgického námetu po definitívnu verziu môžete sledovať na záznamoch zo skúšky. Režucha poskytol cenné postrehy o tomto zložitom procese.

Hudobné umenie, ktoré by nemalo svoju reflexiu aj v odbornej verejnosti, by sa určite časom prestalo vyvíjať prirodzeným spôsobom. Muzikológia v istom zmysle slova nastavuje precízne zrkadlo hudobno-štýlovým premenám, zdanlivo sa vyvíjajúcim chaoticky. Slovenský rozhlas počas rokov 2007-2008 pripravil rozsiahly cyklus Hudobné kolokvium o slovenských muzikológoch, ktorí sa pričinili o spoznávanie slovenskej hudby v 20. storočí.

Vybrali sme portrét Nadi Hrčkovej, ktorá pôsobila na Katedre hudobnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave. Autorsky pripravila Lýdia Dohnalová, redakčne Melánia Puškášová, zvuk Marta Pelikánová. V relácii zaznejú diela Juraja Beneša, Ilju Zeljenku, Witolda Lutoslawského, Thomasa Tallisa a Eugena Suchoňa.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Martin Jurčo, archív RTVS]

 

Živé vysielanie
??:??