Stretnutie nad partitúrou - Ladislav Kupkovič

Klasika

Stretnutie nad partitúrou - Ladislav Kupkovič

03. 07. 2018 10:04

Hudobný skladateľ Ladislav Kupkovič sa narodil 17.3.1936 v Bratislave. Študoval hru na husliach na bratislavskom konzervatóriu, na VŠMU a dirigovanie u Ľudovíta Rajtera. V roku 1963 inicioval vznik avantgardného súboru Hudba dneška. Rok po udalostiach v auguste 1968 emigroval do Nemecka. Získal štipendium v Západnom Berlíne. Od roku 1971 pôsobil v Kolíne nad Rýnom, bol docentom na Hochschule für Musik und Theater v Hannoveri a v roku 1976 bol menovaný univerzitným profesorom.

Po roku 1989 často sa vracal na Slovensko, kde sa konečne mohli hrať jeho skladby. V marci 2016 získal Mimoriadnu cenu SOZA za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry. Zomrel 15. júna 2016 vo veku 80 rokov. Reláciu z cyklu Stretnutie nad partitúrou sme vysielali krátko po úmrtí Ladislava Kupkoviča. Profil jubilujúceho skladateľa autorsky pripravila Melánia Puškášová.

Dejiny záznamu hudby sú plné odvážnych technických vynálezov. Od dôb voskových valčekov, cez platne, magnetofónové pásy a CD nosiče, až po súčasné digitálne formáty MP3 a rôzne streamovacie služby a úložiská na webe, odkiaľ si môžete hudbu stiahnuť do počítača (You Tube, Spotify, Apple Music). O týchto vymoženostiach autorka Zdenka Bernátová ani len nechyrovala, keď v roku 2001 rámci cyklu Dialógy s hudbou pripravila tému Nové techniky nahrávania v povojnovom období.

Jej hudobno-slovné pásmo je dôkazom, ako rýchlo sa mení záznamová a reprodukčná technika. Už vo chvíli, keď píšeme tieto slová, určite niekde na svete vznikajú nové senzačné vynálezy v hlavách mladých startupistov. Zaspomínajme si nostalgicky na obdobie walkmanov a cédečiek, ktoré dnes nahradili smartfóny a počítače.

Na záver hudobného bloku zaznie skladba Bohuslava Martinů Lidice (Trhlík, SOSR, 1990). V roku 1942 Americký zväz skladateľov vyzval hudobníkov, aby reagovali na vojnové udalosti v Európe. Aj česká exilová vláda z Londýna požiadala českých skladateľov o prípravu národnej hymny, ktorá by pripomínala hrôzy vojny. Martinů dokončil symfonickú tryznu 3. augusta 1943. Dielo malo byť súčasťou väčšieho celku, ale skladateľ ho nedokončil, pretože tesne po vojne zomrel.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Miloš Jurkovič, Hudobné centrum]

 

Živé vysielanie
??:??