Hudobné kolokvium - Naďa Hrčková

Klasika

Hudobné kolokvium - Naďa Hrčková

30. 07. 2018 16:08

Na Rádiu Pyramída si predstavíme významnú slovenskú muzikologičku Naďu Hrčkovú. Ako vysokoškolská pedagogička na Fakulte Hudobnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave vychovala celý rad slovenských muzikológov. V roku 2008 bola hosťom v relácii z cyklu Hudobné kolokvium, ktorý autorsky pripravovala ďalšia hudobná publicistka a muzikologička Lýdia Dohnalová.

Diskutovalo sa o tvorbe významných slovenských skladateľov Eugena Suchoňa, Ilju Zeljenku a Juraja Beneša, o ich zápase o modernú podobu domácej hudobnej tvorby v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Pohľad na slovenskú hudbu je v konfrontácii s európskou hudbou od Thomasa Tallisa až po Witolda Lutoslawského. Na relácii spolupracovali redaktorka Melánia Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová.

V relácii Kniha ako "partitúra" (2012) z cyklu Stretnutie nad partitúrou sa dozviete nové poznatky o prevratnom štýlotvornom formovaní slovenskej skladateľskej generácie 60. rokov 20. storočia. S autorom muzikologickej monografie Slovenská hudobná avantgarda Ľubomírom Chalupkom sa rozprávala autorka Melánia Puškášová. Zaznejú úryvky skladieb Jozefa Malovca, Petra Kolmana, Ladislava Kupkoviča, Romana Bergera, Juraja Pospíšila, Tadeáša Salvu a Juraja Beneša.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Archív Hudobného centra]

 

Živé vysielanie
??:??