Stretnutie nad partitúrou - Alexander Moyzes v spomienkach dcéry

Klasika

Stretnutie nad partitúrou - Alexander Moyzes v spomienkach dcéry

03. 09. 2018 09:27

Na Rádiu Pyramída pokračujeme v ukážkach z dlhodobého cyklu Stretnutie nad partitúrou. V hudobno-slovných reláciách vám už od roku 1995 redaktorka Melánia Puškášová predstavuje slovenských skladateľov a ich tvorbu.

Tentoraz urobila výnimku, lebo hosťom nebude profesionálny hudobník, ale člen skladateľovej rodiny - dcéra skladateľa Alexandra Moyzesa Alexandra Jurkovičová (spolu s manželom Milošom Jurkovičom). V relácii sa okrem spomienok na život v rodine Moyzesovcov spomína aj na august 1968. Dozvieme sa, ako v dobovom kontexte politických udalostí vnímnala dcéra dielo svojho otca, predovšetkým zakázanú Moyzesovu 8. symfóniu, ktorá dostala príznačný podnázov "21.8.1968".

Najväčší slovenský symfonik 20. storočia Alexander Moyzes, autor 12 symfónií, umelec, ktorý nesúhlasil so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, sa narodil 4. septembra 1906 v Kláštore pod Znievom a zomrel 20. novembra 1984 v Bratislave. Relácia mala premiéru v roku 2006 pri príležitosti 100. výročia narodenia skladateľa.

Ak vás zaujíma štýlotvorné formovanie slovenskej skladateľskej generácie v 60. rokoch 20. storočia, určite ste na Rádiu Pyramída počúvali Stretnutie nad partitúrou o knihe ako "partitúre" s Ľubomírom Chalupkom, autorom muzikologickej monografie Slovenská hudobná avantgarda.

Teraz vám ponúkame druhú časť dvojdielnej relácie, v ktorej zaznejú úryvky skladieb slovenských skladateľov zo zvukovej CD prílohy knihy. Ivan Hrušovský: Tri madrigalové impresie, Miro Bázlik: Oratórium Dvanásť, Ilja Zeljenka: 1.sláčikové kvarteto, Pavol Šimai: Melodráma Hovorí matka, Juraj Hatrík: Introspekcia pre soprán a komorný orchester, Ivan Parík: Hudba k vernisáži, Dušan Martinček: Etuda, Jozef Sixta: 1. sláčikové kvarteto.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Elena Mešková, Hudobné centrum]

 

Živé vysielanie
??:??