Hudobné kolokvium - k storočnici Eugena Suchoňa

Klasika

Hudobné kolokvium - k storočnici Eugena Suchoňa

18. 09. 2018 14:20

Skladateľ Eugen Suchoň sa narodil 25. septembra 1908 v Pezinku ešte za Rakúsko-Uhorska. V časoch novej Československej republiky študoval v Prahe u Vítězslava Nováka. Tu rozvíjal svoj veľký hudobný talent. Sté výročie narodenia Eugena Suchoňa bolo zaradené do kalendára výročí UNESCO pre rok 2008 a práve v tomto roku priniesol cyklus Hudobné kolokvium hudobno-slovnú reláciu K storočnici Eugena Suchoňa - Eugen Suchoň - pedagóg a teoretik.

Okrem autorky Lýdie Dohnalovej účinkujú skladateľ Juraj Hatrík a muzikológ Ľubomír Chalupka. Zaznejú úryvky z viacerých Suchoňovych diel: Metamorfózy, Symfonietta rustica, Varila myšička kašičku, Sláčikové kvarteto, Suita pre sláčikový orchester Mladé letá, Romanca a Kaleidoskop. Redakčne pripravila Melánia Puškášová, zvuk Dušan Buchel.

Pásmo Zdenky Bernátovej z hudobno-náučného cyklu Dialógy s hudbou prinieslo v roku 2001 tému Zrod slovenskej hudobnej moderny. Toto obdobie je tesne prepojené s fázou utvárania nových česko-slovenských hudobných vzťahov. Viacerí Slováci vtedy študovali kompozíciu v Prahe u českých profesorov. Obdobie formovania modernej slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí bolo založené na vysokej profesionalite, zdrojoch domáceho hudobného bohatstva, vyváženého kontextom s európskou hudobnou modernou, a umeleckými ambíciami skladateľov (Suchoň, Cikker, Moyzes, Očenáš).

Hudobný blok na Rádiu Pyramída uzavrie dielo príslušníka medzivojnovej slovenskej hudobnej moderny Alexandra Moyzesa. V roku 1969, teda rok po okupácii Československa, skomponoval historizujúcu Partitu na poctu Majstra Pavla z Levoče.

Neskorogotický rezbár, tvorca najvyššieho dreveného oltára na svete, Majster Pavol žil na začiatku 15. storočia v Levoči. Jeho oltárne dielo chodia do levočského Chrámu Sv. Jakuba obdivovať milovníci sakrálneho umenia z celého sveta. Skladba mala premiéru 23. 9. 1970 v Košiciach, Štátnu filharmóniu Košice dirigoval Bystrík Režucha. Nahrávka, ktorú si môžete vypočuť, vznikla v roku 1996, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Ladislav Slovák.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Ladislav Pákozdy, Archív Hudobného centra]

 

Živé vysielanie
??:??