Stretnutie s hudbou u Jána Albrechta

Klasika

Stretnutie s hudbou u Jána Albrechta

22. 01. 2019 10:17

Nedávno sme si pripomenuli 100. výročie narodenia muzikológa Jána Albrechta, ktorý sa narodil 7. januára 1919 v Bratislave a tu tiež 20. novembra 1996 zomrel. Stopu muzikantských aktivít nájdeme v rozličných oblastiach jeho pôsobenia. Pre hudobný život Bratislavy má nesmierny význam ako kľúčová postava prepájajúca cez tvorbu svojho otca Alexandra koniec 19. storočia smerom k súčasnosti a oživeniu tradície uvádzania historickej hudby.

O Jánovi Albrechtovi vzniklo v rozhlase niekoľko relácií s biografickými črtami. Tú, ktorú sme vybrali, vznikla v roku 1984, teda v čase, keď ešte Hansi žil. Pre cyklus Spoza pracovného stola pripravila autorka Ľuba Ballová časť s názvom Stretnutie s hudbou u prof. Jána Albrechta.

Vypočuť si môžete výpovede viacerých hostí. Albrecht hovorí o aktuálnej práci na vydávaní diela Daniela Speera a o edíciách hudobno-historických pamiatok. Skladateľ Ivan Parík spomína na štúdiá a návštevy u Albrechta. Aj Vladimír Godár, vtedajší redaktor Opusu, spomína na spoluprácu s Albrechtom a atmosféru profesorovho domu. Tatiana Okapcová, vtedajšia vedúca Hudobného oddelenia Ministerstva kultúry, hodnotí desaťročnú činnosť súboru Musica aeterna, ktorý založil Ján Albrecht. Dobový publicistický dokument je cenným pohľadom do minulosti slovenského hudobného života v polovici 80. rokov 20. storočia.

                                               ---------

V druhej polovici hudobného bloku na Rádiu Pyramída budeme mapovať súčasné slovenské interpretačné umenie, najmä mladých koncertných umelcov. Zuzana Adamkovičová si v roku 2007 pozvala do štúdia členov sláčikového kvarteta Pressburger Quartett (G.Szathmáry, E.Pingitzer,J.Šoška, M.Ťažký), aby sa s nimi porozprávala o ich koncertnej kariére.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Pavel Kastl, Archív Hudobného centra]

 

Živé vysielanie
??:??