Priestor pre hudbu - Viktor Šimčisko

Klasika

Priestor pre hudbu - Viktor Šimčisko

19. 03. 2019 15:04

Dlhodobý cyklus Priestor pre hudbu predstavuje slovenských hudobníkov formou profilových rozhovorov. Táto zložka umeleckej publicistiky je dôležitou súčasťou mapovania slovenskej hudobnej kultúry. Pre rozhlasových poslucháčov je to zároveň príležitosť spoznať slovenských muzikantov aj z ich ľudskej stránky.

V roku 2014 si redaktorka Zuzana Adamkovičová pozvala do štúdia popredného huslistu Viktora Šimčiska, bývalého koncertného majstra Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý oslavuje jubilejnú 90. sezónu.

Je impozantné, ako si umelec popri hráčskych povinnostiach v orchestri udržal postavenie koncertujúceho sólistu a vyhľadávaného komorného spoluhráča. Profesionálne pôsobenie zavŕšil postom vedúceho skupiny druhých huslí v orchestri Slovenskej filharmónie. Profilový rozhovor s Viktorom Šimčiskom je doplnený jeho hudobnými nahrávkami.

                                                ---------

V hudobnom bloku na Rádiu Pyramída si môžete ďalej vypočuť reláciu Slovenská ľudová pieseň ako inšpiračný zdroj v tvorbe Moyzesa, Suchoňa a Cikkera. Autor Vladimír Slujka ňou v roku 2001 prispel do obľúbeného hudobno-slovného cyklu Spevom k srdcu.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??