Stretnutie nad partitúrou: Cyrillo-Metodiada

Klasika

Stretnutie nad partitúrou: Cyrillo-Metodiada

07. 07. 2019 09:49

Na Rádiu Pyramída sa vrátime k sviatku Cyrila a Metoda, ktorí zásadným spôsobom formovali našu duchovnosť a kultúrnosť. V roku 2013, keď sme si pripomínali 1150. výročie ich príchodu na územie Veľkej Moravy, vznikla hudobno-slovná relácia z cyklu Stretnutie nad partitúrou. Redaktorka Melánia Puškášová sa rozprávala so skladateľom Egonom Krákom o jeho oratóriu Cyrillo-Metodiada, inšpirovanom vierozvestcami a ich dobou. Autor o svojej duchovnej skladbe hovorí:

Niet mnoho takých príležitostí v živote hudobníka, ako prispieť k oslave 1150. výročia príchodu svätcov Cyrila a Metoda na naše územie práve hudbou. Prejaviť obdiv mužom, ktorí sa rozhodli v hlbokom stredoveku zmeniť náboženský, civilizačný a kultúrny rozvoj v krajine, v ktorej dnes žijeme, vnímam to ako výnimočný okamih spojenia radosti, úcty a vznešenej povinnosti."

Svätý Gorazd bol žiakom Cyrila a Metoda a neskôr sa stal Metodovým nástupcom v biskupskom úrade na Veľkej Morave. Jeho osobnosť nám priblíži fíčer Etely Čárskej Staroslovanská tradícia v osobnosti sv. Gorazda v hudobnom a literárnom odkaze (1998). Obsah relácie zapadá do série rozhlasových diel zameraných na tradície Veľkej Moravy a ich hudobné inšpirácie. Osobnosť sv. Gorazda približuje autorka v hudbe Miroslava Krajčiho a Ivana Hrušovského, ale aj v poézii Viliama Turčányho.

Na záver hudobného bloku si môžete vypočuť výber z Omše venovanej pamiatke sv. Gorazda (pre soprán, schólu, miešaný zbor, 3 trúbky, 4 trombóny a bicie) od Mirka Krajčiho. Účinkujú: Chrámový zbor Ad Una Corda, Chrámový zbor z Pezinka, Orchester poslucháčov VŠMU pod taktovkou Mirka Krajčiho. Sólový part spieva Jana Pastorková.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Milan Kapusta, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??