Rezonancie v labyrinte sveta Jana Amosa Komenského

Klasika

Rezonancie v labyrinte sveta Jana Amosa Komenského

30. 10. 2019 09:02

Autorom vrcholného diela barokovej literatúry Labyrint světa a ráj srdce je svetoznámy český mysliteľ, spisovateľ a pedagóg Jan Amos Komenský. Kniha s nadčasovým posolstvom, ktorá vyšla v roku 1631, inšpirovala českého skladateľa Petra Ebena. Na základe svojich dlhoročných improvizácií vytvoril cyklus Labyrint světa a ráj srdce pre organ a recitátora.

Eben pracuje s chorálmi z Komenského Amsterdamského kancionálu a k vyjadreniu sugestívnej atmosféry textu používa aj vlastné témy. V skladbe sa odráža náboženské presvedčenie skladateľa, ktorý sa hlási k dedičstvu antiky a čerpá z chrámovej i svetskej poézie. Celovečerný organový cyklus mal premiéru v roku 1991 v austrálskom Melbourne a odvtedy bol uvedený na mnohých významných európskych festivaloch.

Na pôdoryse Ebenovej organovej kompozície a Komenského textov vznikol hudobný fíčer Etely Čárskej Rezonancie v labyrinte sveta (2017). V nahrávke z roku 2006 recituje Marek Eben a na organe hrá Marek Vrábel. Reláciu redakčne pripravil Tomáš Boroš, zvuková spolupráca Dušan Buchel.

                                                ---------

V bloku klasickej hudby na Rádiu Pyramída si môžete tiež vypočuť reláciu Melánie Puškášovej Rozhlas alebo rádio - Nový priestor pre orchestrálnu hudbu (2016), v ktorej mapuje vznik európskych rozhlasových orchestrov v 20. storočí.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??