Podobizne - Dobroslav Chrobák

Publicistika

Podobizne - Dobroslav Chrobák

13. 02. 2017 14:48

Spisovateľ a literárny kritik Dobroslav Chrobák patril k významným osobnostiam, ktoré formovali históriu nášho rozhlasu. Najskôr pôsobil ako redaktor Rádiožurnálu v Československom rozhlase v Bratislave, potom sa stal riaditeľom krátkovlnného vysielania a od júna 1947 bol hlavným riaditeľom rozhlasu na Slovensku.

Literárne debutoval ako 17-ročný poviedkou Les, kde sa už prejavilo jeho literárne smerovanie - túžba experimentovať, hľadať nové výrazové možnosti, mystickosť a fantázijnosť. Toto smerovanie sa vystupňovalo v jeho ďalšej tvorbe - v poviedkach a novelách Kamarát Jašek a Drak sa vracia. Popri umeleckej tvorbe sa venoval aj literárnej kritike, písal eseje a fejtóny. Vydal tiež školskú príručku Rukoväť dejín slovenskej literatúry v podobe prehľadných a jednoduchých portrétov slovenských spisovateľov.

Od narodenia tohto významného predstaviteľa slovenského naturizmu uplynie 110 rokov. Pripomeňme si jeho život a dielo v umelecko-dokumentárnom pásme Jozefa Repku Podobizne - Dobroslav Chrobák (2001). V réžii Jany Strniskovej účinkovali Peter Rúfus, Dáša Rúfusová a Peter Sklár.

Pred pár dňami sme si pripomenuli 80. výročie narodenia redaktora Pavla Hudíka. Ako vedúci literárnej redakcie sa podieľal na sformovaní modernej koncepcie literárneho rozhlasového vysielania, bol iniciátorom vzniku a rozvoja pôvodnej rozhlasovej poviedky. Počas svojho dlhoročného pôsobenia v rozhlase scenáristicky pripravil a zdramatizoval množstvo základných diel slovenskej i svetovej literatúry.

Napísal stovky literárnych a literárno-dramatických pásiem a kompozícií najmä o slovenských spisovateľoch. Je autorom scenárov a stereodramatizácií epických a lyrických diel slovenskej literatúry. Spomienky rozhlasového tvorcu, literárneho publicistu, režiséra a prekladateľa na pôsobenie v rozhlase, na spolupracovníkov a na literárne vysielanie priniesol v knihe Môj rozhlas. Pripomeňme si jeho rozhlasovú tvorbu pásmom z cyklu Rozhlasové libresso - Úvahy o človeku (1994).

V týchto dňoch oslávi svoje 75. narodeniny aj náš bývalý riaditeľ Vladimír Štefko. Orientoval sa na divadlo, štúdie z dejín ochotníckeho a profesionálneho divadla, portréty umeleckých osobností. Je autorom mnohých teatrologických kníh, portrétov umeleckých osobností a televíznych scenárov. Viac o sebe, i o svojom životnom kréde porozprával v roku 2006 redaktorovi Michalovi Tvarožkovi v relácii Vec verejná.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

Živé vysielanie
??:??