Kultúrne osobnosti rozhlasového archívu - Peter Gažo

Publicistika

Kultúrne osobnosti rozhlasového archívu - Peter Gažo

10. 04. 2017 14:07

V týchto dňoch si pripomíname 90. výročie začiatku pravidelného rozhlasového vysielania z Košíc. Jeden z najcharakteristickejších hlasov košického štúdia patril dlhoročnému členovi činohry Štátneho divadla Košice, Petrovi Gažovi. Pravdepodobne najviac v pamätiach poslucháčov utkvel svojím skvelým účinkovaním v obľúbenej rozhlasovej relácii Maratón, ktorú uvádzal spolu so svojím umeleckým kolegom Jánom Kadom. Prvý raz sa jeho hlas ozval v tejto humoristickej relácii v roku 1967, keď mal Peter Gažo 30 rokov. S krátkou prestávkou Slovenský rozhlas vysielal túto reláciu vyše 40 rokov. Účinkoval aj v stovkách ďalších postáv v rozhlasových hrách a literárno-dramatických reláciách.

Pripomeňme si jeho herecké majstrovstvo v relácii KORA (kultúrne osobnosti rozhlasového archívu), ktorú v roku 2004 autorsky a redakčne pripravila Hana Rodová. V relácii boli požité úryvky z hier: Cesta do Krakova, Semiramis, Ucho, Zánik školy v obci Č, Putovanie za Bethovenom a Hodiny.

V týchto dňoch oslavuje 65. narodeniny básnik, prozaik, esejista, rozhlasový autor, knižný a časopisecký vydavateľ Oleg Pastier. Do novembra 1989 pracoval v robotníckych zamestnaniach. Bol spoluvydavateľom samizdatových časopisov a kníh. Od roku 1987 je šéfredaktorom časopisu Fragment, ktorý pretrval dodnes. Niekoľko rokov bol Oleg Pastier zodpovedným redaktorom časopisu Romboid.

Istý čas pracoval aj v Slovenskom rozhlase, kde pripravoval literárne relácie a seriál Rodinné striebro, ktorý prezentoval významné osobnosti a živé hodnoty modernej slovenskej literatúry a umenia. Je autorom básnických zbierok Plot, Oko za zub, Možno, Album a iných. Spolu s Ivanom Kadlečíkom napísal román Spytovanie. Oleg Pastier sa v roku 2011 v relácii Poetissimo „priznáva" k poézii, ktorú má rád.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

Živé vysielanie
??:??